Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
17 June 2021
Job ID: VN10-2737
Production Supervisor (Soup/noodle; SL: 2)
WHAT WE CAN OFFER
  • Social insurance and health follow the Vietnam laws.
  • Support for team building activities, travel,....
JOB DESCRIPTION

- Chịu trách nhiệm trước cấp trên về việc nhận và tổ chức hoàn thành kế hoạch được giao. - Chịu trách nhiệm trước cấp trên về mọi hoạt động liên quan đến sản xuất. - Chịu trách nhiệm phân bổ sử dụng lao động đúng năng lực, đúng công việc trong sản xuất. - Quản lý máy móc thiết bị và công cụ được giao. - Kiểm soát các thông số hoạt động trên máy (từng công đoạn) cũng như chất lượng bán thành phẩm, thành phẩm đầu ra. - Đào tạo nhân viên trong khu vực phụ trách. - Hướng dẫn nhân viên cấp dưới thực hiện đúng các qui trình thông số công nghệ, chỉ tiêu sản phẩm và nội qui công ty. - Đảm bảo việc thực hiện kế hoạch đạt mức yêu cầu. - Quản lý số liệu của sản xuất. - Chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm mình làm ra, đảm bảo số lượng đáp ứng đầy đủ kế hoạch và giao kho đầy đủ. - Dự báo nhu cầu và lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân sự đáp ứng cho sản xuất. - Báo cáo và khắc phục các vấn đề không an toàn trong sản xuất. - Thẩm tra, thẩm định thông số quá trình sản xuất và chất lượng sản phẩm. - Triển khai và giám sát các thay đổi trong quá trình sản xuất đảm bảo đạt các mục tiêu (Chất lượng, thu hồi, định mức sử dụng nguyên liệu, an toàn lao động và vệ sinh thực phẩm…) - Kết hợp thử nghiệm sản phẩm mới hoặc nguyên phụ liệu mới (phòng RD, mua hàng) - Soạn thảo quy trình nghiệp vụ liên quan đến sản xuất. - Kiểm tra và ký tên lên các hồ sơ sản xuất của từng lô theo yêu cầu ISO, HACCP,... - Kết hợp với bộ phận QC tìm nguyên nhân và hướng giải quyết các trường hợp kém chất lượng, khiếu nại khách hàng. - Kết hợp với bộ phận cơ điện sửa chữa, khắc phục, cải tiến hệ thống máy móc sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. - Truyền đạt các nội qui, chính sách của ban giám đốc, công ty. - Giám sát nhân viên bên dưới tuân thủ theo yêu cầu của công việc, thực hiện đúng các quy trình GMP, hướng dẫn, chất pallet, sử dụng form mẫu, vệ sinh thiết bị theo SSOP, vệ sinh cá nhân,... - Chịu trách nhiệm nâng cao nghiệp vụ sản xuất và đánh giá nhân viên hàng năm. - Theo dõi, kiểm tra tính hiệu lực Mục tiêu của phòng ban đề ra. - Triển khai sản xuất thực hiện hệ thống ISO, HACCP,... về quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng, vệ sinh thiết bị, ... - Tham gia và tạo điều kiện cho công tác thanh tra hệ thống ISO, HACCP,... - Kết hợp với ban ATTP đối ứng đánh giá nội bộ và bên ngoài. - Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên trực tiếp. - Thực hiện các báo cáo hàng ngày, tháng, năm - Kiểm tra, giám sát đảm bảo ATLĐ, PCCC. Phòng chống côn trùng bên ngoài và vệ sinh. - Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở nhân viên sản xuất thực hiện vệ sinh theo chương trình SSOP.

JOB REQUIREMENTS

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành Thực phẩm hoặc cao hơn. - Kinh nghiệm làm việc: Có trên 3 năm ở vị trí tương đương. - Có kinh nghiệm trong kĩnh vực liên quan đến máy móc, công nghệ. - Ngoại ngữ : Anh văn hoặc Tiếng Nhật giao tiếp. - Tin học : Sử dụng thành thạo các phần mềm Vi tính văn phòng. - Có khả năng quản lý tốt. - Có khả năng truyền đạt và đào tạo nhân viên. - Có kiến thức về ISO 22000, HACCP. - Năng động, có tinh thần cầu tiến, quyết làm được

Apply Now

Job Details:

Nissin Foods Vietnam
Is this your company? Claim it now!