Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
07 October 2019
Job ID: VN64-25
Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh
WHAT WE CAN OFFER
  • Theo quy định công ty
JOB DESCRIPTION

Tóm tắt mục đích công việc: Hoạch định, điều hành và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty. Mô tả nhiệm vụ: 1. Phát triển kinh doanh 1.1 Hoạch định - Xây dựng kế hoạch kinh doanh định kỳ (tháng/quý/năm) theo định hướng chiến lược từ HĐQT. 1.2 Triển khai - Tổ chức triển khai hoạt động bán hàng đảm bảo đúng kế hoạch. - Quản lý các công việc bán hàng và bộ phận kỹ thuật - Phân tích thông tin thị trường, khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh; đề ra được những biện pháp và triển khai thực hiện nhằm phát triển thị trường, khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh. - Dự báo xu hướng, nhu cầu của thị trường và sản phẩm nhằm định hướng cho sản xuất kinh doanh trung, dài hạn. - Chịu trách nhiệm chính về doanh số bán hàng với HĐQT. - Xây dựng cơ chế lương, thưởng, KPI cho nhân viên phụ trách. - Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu kinh doanh của công ty. 2. Các công việc khác - Phối hợp xây dựng, triển khai và phát triển văn hóa Công ty theo từng nội dung vào các giai đoạn phát triển cụ thể của Công ty. - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của HĐQT

JOB REQUIREMENTS

- Trình độ: Đại học - Chuyên ngành: Kinh tế, QTKD, Marketing, Thương mại/Cơ khí, hoặc các chuyên ngành khác liên quan - Số năm kinh nghiệm tối thiểu về kinh doanh: 5 năm - Số năm kinh nghiệm quản lý tại vị trí tương đương: 5 năm - Trung thực, Tự tin, Kiên trì, Nhiệt tình, Tuân thủ kỷ luật. - Quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và dám chịu trách nhiệm. - Ham học hỏi, biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến, sẵn sàng góp ý, chia sẻ và giúp đỡ đồng nghiệp. - Tin học văn phòng (word, excel, outlook, powerpoint) thành thạo các tính năng cơ bản; - Kỹ năng chung: Kỹ năng Giao tiếp/thuyết phục/đàm phán; Quản lý thời gian; Khai thác, tổng hợp và phân tích thông tin/số liệu - Kỹ năng quản lý: Kỹ năng Xây dựng và triển khai kế hoạch/mục tiêu; Quản lý nhân sự; Lãnh đạo nhóm; Giải quyết xung đột; Khích lệ và tôn vinh đồng nghiệp; Truyền cảm hứng/Huấn luyện cấp dưới. - Kỹ năng kinh doanh: phát triển mở rộng thị trường, phát triển khách hàng, nghiên cứu và phát triển sản phẩm - Nắm vững và am hiểu về thị trường ngành cơ khí, chế tạo - Nắm vững và am hiểu các nghiệp vụ kinh doanh, bán hàng.

Apply Now

Job Details:

Công Ty CP Cơ Khí Cửu Long
Is this your company? Claim it now!