Jobs in Vinh Phuc 94 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
13 November 2019
Job ID: VN65-870
Kế Toán Dự Án SAP (Chuyên Gia)
WHAT WE CAN OFFER
  • Mức lương và đãi ngộ hấp dẫn
  • Xe đưa đón CBNV
JOB DESCRIPTION

Khách hàng của Navigos Search là một tập đoàn đầu tư nước ngoài lớn đã có mặt ở Việt Nam hơn 20 năm. Hiện nay, do nhu phát triển, chúng tôi cần tuyển dụng vị trí Kế toán dự án SAP với mức lương và đãi ngộ hấp dẫn. Mô tả công việc: * Vị trí sẽ chịu trách nhiệm định hướng, điều phối, triển khai, thực hiện, kiểm soát tiến độ và hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được yêu cầu. (Kí hợp đồng làm việc ít nhất 1 năm với công ty) - Tổ chức và chủ trì các buổi họp liên quan đến dự án - Lập biên bản và thực hiện các quyết định, hành động trong các buổi họp - Chuẩn bị và kiểm soát kế hoạch tổng thể, kế hoạch công việc chi tiết, phân bổ nguồn lực và kiểm soát tiến độ của từng nhiệm vụ - Ghi chép danh sách và theo dõi tiến độ xử lý các vấn đề gặp phải trong quá trình triển khai dự án - Hàng ngày báo cáo tiến độ và hàng tuần, hàng tháng, hàng quý báo cáo PDCA tới các cấp quản lý của Công ty; - Chuẩn bị báo cáo và thảo luận với các cấp quản lý của Công ty trước khi báo cáo tới Ban đánh giá dự án. - Báo cáo tới Ban đánh giá dự án để phê duyệt các bước thực hiện dự án - Thực hiện các thủ tục thanh toán cho nhà thầu tại các giai đoạn *** Công việc cụ thể: - Xây dựng quy trình dự án (Business planning) - Xây dựng kế hoạch hệ thống (System planning) - Thiết kế logic hệ thống (Logical design) - Thiết kế hệ thống (Physical design) - Kiểm thử (User acceptance test) - Chạy chính thức (Go-live) - Đánh giá hệ thống (System evaluate) (Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn)

JOB REQUIREMENTS

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tham gia điều phối và triển khai dự án IT (ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tham gia điều phối và triển khai dự án SAP) - Hiểu biết và có các chứng chỉ về các phân hệ FICO, FM, BPC, chứng chỉ quản lý dự án... là một lợi thế - Nắm bắt được quy trình quản lý 1 vòng đời dự án - Tư duy logic và xử lý vấn đề tốt - Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức - Có kỹ năng giao tiếp - Có kỹ năng làm việc nhóm - Thích nghi nhanh với môi trường làm việc mới - Có khả năng làm việc dưới áp lực lớn - Có thể thuyết trình và báo cáo bằng tiếng Anh - Cẩn thận và có trách nhiệm cao trong công việc

Apply Now

Job Details:

Navigos Search's Client - Tập Đoàn Lớn Của Nước Ngoài (Fdi)
Is this your company? Claim it now!