Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
02 January 2020
Job ID: VN30-46259
HR Manager (Media/ Advertising Industry)
WHAT WE CAN OFFER
  • To be discussed in the interview
JOB DESCRIPTION

1. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự: - Căn cứ trên nhu cầu phát triển của Công ty để hoạch định chiến lực nhân sự và xây dựng định biên nhân sự cho phù hợp. - Kết hợp với các Trưởng bộ phận tổng hợp chức năng nhiệm vụ/mô tả công việc của các vị trí công việc/phòng ban. - Kết hợp với các Trưởng bộ phận hệ thống lại các hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) và ban hành các quy định áp dụng - Thiết lập KPIs, theo dõi, đánh giá năng lực nhân viên định kì hàng tháng hoặc hàng quý. - Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. - Tiến hành tuyển dụng nhân sự phù hợp theo nhu cầu phát triển của công ty và các phòng ban - Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi và các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc. - Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. - Lập ngân sách nhân sự. - Xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp phù hợp cho từng phòng ban và đối tượng theo các chính sách của công ty - Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty. 2. Quản trị hành chính nhân sự: - Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo. - Đưa ra giải pháp và duy trì việc thực hiện nội quy, quy định của Công ty - Tổ chức và điều hành các hoạt động hành chánh có liên quan: y tế, rà soát lưu trữ tài liệu, hỗ trợ công tác tổ chức các buổi đào tạo, sinh hoạt của công ty - Quản lý mảng CNTT nhằm đảm bảo cung cấp và hỗ trợ dịch vụ về CNTT cho người sử dụng - Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty. - Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong Công ty - Chuẩn hoá các quy trình và văn bản thuộc phòng HCNS và các phòng ban có liên quan - Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự: Chế độ học việc, thử việc, hợp đồng lao động, lương, thưởng, phép năm…chế độ nhân sự tại cty (quyết định nhân sự, HĐLĐ, chấm công tính lương, nghỉ phép, công tác ngoài, đăng ký mã số thuế TNCN và giảm trừ gia cảnh, tài khoản ATM, tham gia và thực hiện các chế độ BHXH-BHYT-BHTN-CĐ, báo cáo tăng giảm lao động, chấm dứt HĐLĐ và bàn giao, thực hiện các chế độ theo quy định của công ty, Thông tin CBNV…); - Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban lãnh đạo và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh. - Phối hợp với các phòng ban nhằm tìm hiểu và giải quyết triệt để các vấn đề khó khăn, cũng như đề xuất hướng cải thiện cho các vấn đề gặp phải 3. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp: - Tư vấn, tham mưu cho BLĐ công ty xây dựng văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. - Xây dựng hoạt động gắn kết các thành viên công ty - Kết hợp xây dựng chương trình vì cộng đồng của công ty - Xây dựng văn hóa làm việc và học tập của công ty 4. Quản trị nhân viên và quản trị nhân tài: - Kết hợp với các trưởng phòng ban khác xây dựng tiêu chí đánh giá nhân sự phù hợp - Xây dựng chế độ lương, thưởng phù hợp - Xây dựng quy trình đào tạo nhân sự hội nhập, đào tạo bên trong, đào tạo bên ngoài … - Xây dựng chính sách lưu giữ và thu hút nhân tài - Xây dựng lộ trình phát triển nhân viên …

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan - Có trên 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hành chính Nhân sự, 3 năm tại vị trí tương đương - Có thể xây dựng hệ thống nhân sự trong ngành truyền thông/ quảng cáo - Am hiểu về Luật lao động - Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế

Apply Now

Job Details:

A Media Company
Is this your company? Claim it now!