Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
03 May 2021
Job ID: VN54-20
Chỉ Huy Trưởng Công Trình
WHAT WE CAN OFFER
  • Bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định
  • Cơ chế hóa đơn theo dự án, thưởng theo doanh thu năm của Công ty
  • Du lịch 01 lần/năm
JOB DESCRIPTION

- Tổ chức vận hành, phân công công việc các cán bộ BCH côngtrường dưới quyền. - Lập kế hoạch triển khai công việc chi tiết tại công trình được giao phụ trách. - Lập biện pháp thi công, tiến độ thi công chi tiết, triển khai tổ chức thi công theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường… theo hợp đồng ký kết với nhà thầu chính/ Chủ đầu tư và chỉ đạo của trưởng phòng QLTC - Xác định, phân tích, đánh giá rủi ro, mức độ ảnh hưởng của các rủi ro liên quan quy trình thi công, biện pháp thi công, mặt bằng thi công, sơ đồ di chuyển thiết bị, thời tiết, các bên liên quan để phòng ngừa và tham mưu cho Tp QLTC để cùng có biện pháp giải quyết. - Làm việc với CĐT, TVGS, Nhà thầu chính về vấn đề kỹ thuật, biện pháp thi công và chất lượng thi công. - Chỉ đạo đội thi công và giám sát chất lượng, tiến độ công tác thi công trên công trường trực tiếp hoặc thông qua cán bộ ký thuật của BCH công trường, đôn đốc CBKT ghi chép nhật ký thi công hằng ngày, báo cáo tiến độ công việc trên công trường định kỳ, đột xuất cho TP QLTC - Tổ chức triển khai và thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, mạng lưới an toàn viên, vệ sinh viên, lực lượng phòng chống cháy nổ đến từng công trường/ dự án theo quy định của Pháp luật và công ty. - Phối hợp với P. QLTC thực hiện hồ sơ chất lượng và thanh quyết toán theo đúng tiến độ và chỉ đạo của TP. QLTC - Phối hợp với P. QLTC tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp Đại học các trường đại học xây dựng, Kiến trúc, giao thông vận tải, chuyên nghành kỹ thuật xây dựng - Yêu cầu kinh nghiệm làm tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm về mảng cọc bê tông. - Thành thật, Chịu khó, Nhanh nhẹn, Nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc được giao. - Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập. - Chịu được áp lực cao trong công việc. - Có thể đi xa theo sự chỉ đạo của Công ty

Apply Now

Job Details:

Công Ty TNHH Bê Tông Và Xây Dựng Minh Đức
Is this your company? Claim it now!