Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
08 November 2019
Job ID: VN54-6
Cán Bộ Phụ Trách Đào Tạo Tiếng Anh Và Tin Học (Cơ Hữu)
WHAT WE CAN OFFER
  • hiệu suất
JOB DESCRIPTION

1/ Nhân viên Phòng đào tạo tiếng Anh - Nữ, tuổi từ 22 đến 40. - Tốt nghiệp Đại học, Thạc sỹ chuyên ngành tiếng Anh chính quy - Yêu nghề, cầu tiến, tác phong chuyên nghiệp, thành thạo tin học văn phòng. - Ưu tiên: người có kinh nghiệm, có các chứng chỉ giảng dạy quốc tế. - Nhiệm vụ: Quản lý chương trình, tài liệu, đề kiểm tra, tiến độ và chất lượng học tập của các lớp tiếng Anh. 2/ Nhân viên Phòng đào tạo Tin học - Nam hoặc nữ, tuổi từ 22 đến 40. - Tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ chuyên ngành CNTT chính quy. - Yêu nghề, cầu tiến, tác phong chuyên nghệp. - Có kinh nghiệm làm việc với các ngôn ngữ lập trình: C, C++, Python, Java, Scratch,… Đặc biệt, lĩnh vực Robotics và IoT như Arduino, Micro:bit, Raspberry Pi, Lego, Mbot,… - Nhiệm vụ: Quản lý chương trình, tài liệu, đề thi, kiểm tra và các thiết bị giảng dạy. Quản lý chất lượng và tiến độ học tập các lớp Tin học

JOB REQUIREMENTS

1/ Nhân viên Phòng đào tạo tiếng Anh - Số lượng: 02 - Lương thỏa thuận: tối thiểu 5 triệu/tháng - Làm việc 08g/ngày. 06 ngày/tuần 2/ Nhân viên Phòng đào tạo Tin học - Số lượng: 02 - Lương thỏa thuận: tối thiểu 5 triệu/tháng - Làm việc 08g/ngày. 06 ngày/tuần

Apply Now

Job Details:

Gia Phuoc Hung Informatics And Foreign Language Center
Is this your company? Claim it now!