Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
15 June 2021
Job ID: VN26-3129
Nhân Viên Bộ Phận Kế Hoạch và Quản Lý Đơn Hàng
WHAT WE CAN OFFER
  • Dynamic and friendly working environment
  • Full insurance code
  • Salary according to company regulations
JOB DESCRIPTION

- Lập kế hoạch sản xuất và theo dõi tiến độ đơn hàng trên hệ thống - Phối hợp với bộ phận sản xuất để đảm bảo tiến độ giao hàng theo yêu cầu khách hàng - Trao đổi công việc, chăm sóc khách hàng - Công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

JOB REQUIREMENTS

- Độ tuổi: 21 ~ 27 tuổi - Trình độ: Từ Cao đẳng trở lên - Không yêu cầu kinh nghiệm. - Chăm chỉ,nhiệt tình, ham học hỏi - Tiếng Anh giao tiếp, có thể đọc hiểu, trao đổi công việc qua email bằng tiếng Anh. - Sử dụng tốt Word, excel.

Apply Now

Job Details:

Iriso Electronics Viet Nam Co.,ltd
Is this your company? Claim it now!