Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
12 October 2020
Job ID: VN47-83
Kỹ Sư Viễn Thông
WHAT WE CAN OFFER
  • Phụ cấp ăn trưa 730.000 đồng/tháng
  • BHXH, BHYT, BHTN đóng theo quy định
  • 180-400 triệu/năm
JOB DESCRIPTION

- Tổ chức quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống thiết bị, mạng lưới Viễn thông - CNTT - Thực hiện lắp đặt, điều chuyển các thiết bị viễn thông - CNTT - Triển khai các dịch vụ viễn thông - CNTT tới khách hàng khi có yêu cầu

JOB REQUIREMENTS

- Là nam giới, tuổi đời dưới 30 tuổi - Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành: CNTT hoặc Điện tử Viễn thông

Apply Now

Job Details:

Viễn Thông Phú Thọ - Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam
Is this your company? Claim it now!