Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
22 July 2019
Job ID: VN47-32
[Phú Thọ,hà Nội] - Giám Đốc Trung Tâm Tiêm Chủng
WHAT WE CAN OFFER
  • Máy tính xách tay
  • Lương tháng 13
  • Chăm sóc sức khỏe
JOB DESCRIPTION

- Tổ chức hoạt động vận hành của trung tâm tiêm chủng theo các qui định, qui trình của Công ty. - Giám sát và kịp thời xử lý toàn bộ hoạt động chung của trung tâm đảm bảo dịch vụ 5 sao. - Trực tiếp chỉ đạo các bộ phận trong trung tâm, phối hợp với các bộ phận khác trong công ty giải quyết những vấn đề thắc mắc, phản hồi của khách hàng. - Lập và triển khai kế hoạch, chiến lược cho trung tâm theo định hướng chiến lược từ Công ty. - Đưa ra các giải pháp nhằm ngày càng nâng cao chất lượng và dịch vụ của trung tâm - Thực hiện các báo cáo chuyên môn, các báo cáo khác theo yêu cầu của TGĐ - Lập kế hoạch, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực cho trung tâm. - Làm việc với các ban ngành chức năng về mọi vấn đề liên quan đến trung tâm. - Quản lí cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc trong trung tâm. - Chủ động cập nhật các văn bản pháp quy liên quan của nhà nước và địa phương. - Thực hiện các công việc khác khi được TGĐ phân công

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp đại học trở lên - Có kinh nghiệm quản lý và dịch vụ khách hàng 5 năm trở lên. - Ngoại ngữ: Anh văn giao tiếp. - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng - Kỹ năng: + Giám sát và bao quát các hoạt động trung tâm - Phân tích và đánh giá kịp thời những việc cần làm. - Truyền đạt, thuyết trình, thuyết phục + Lập và triển khai thực hiện kế hoạch + Quản lí, điều hành, tổ chức + Có khả năng chịu được áp lực cao, xử lí tình huống linh hoạt


Job Details:

Công Ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
Is this your company? Claim it now!