Jobs in Kien Giang 18 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
12 September 2019
Job ID: VN35-87
Vinpearl Phú Quốc Tuyển Quản Lý Spa
WHAT WE CAN OFFER
  • Hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn/ở và đi lại tại Phú Quốc
  • Lương tháng 13, thưởng tết, lễ, thưởng Sinh nhật tập đoàn, thưởng thành tích, sáng kiến
  • Bảo hiểm sức khỏe 24h của Bảo Việt cho CBNV làm việc tại Vinpearl
JOB DESCRIPTION

Quản lý tiêu chuẩn dịch vụ của thương hiệu Akoya Quản lý nhân viên, đào tạo và định hướng phát triển Đề xuất các chương trình tăng danh thu, lợi nhuận

JOB REQUIREMENTS

Trình độ tối thiếu: Cao đẳng trở lên Có kinh nghiệm làm về lĩnh vực Spa. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc cùng tâp đoàn Akoya Có kinh nghiệm quản lý spa tại các khách sạn 4-5* trở lên

Apply Now

Job Details:

Công Ty Cổ Phần Vinpearl - Chi Nhánh Phú Quốc
Is this your company? Claim it now!