Transportation Jobs 269 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
21 January 2020
Job ID: VN30-48242
B2B Trucking Sales Manager
WHAT WE CAN OFFER
  • Office goodies including daily healthy snacks, good coffee and tea, healthy beverages, and a great o
  • Additional premium health care
  • Company trips and other team building activities (encouraged to do marathon (3/4 of staff is maratho
JOB DESCRIPTION

Searching for leads/potential customers, companies that have big and recurrent trucking demand / Tiếp cận những khách hàng tiềm năng, là những công ty có nhu cầu vận tải lớn và thường xuyên. Approaching potential customers to deeply understand their demand, their requirements, and especially their pains in logistics operations and management / Tiếp cần trực tiếp các khách hàng tiềm năng để hiểu được chi tiết các nhu cầu vận tải, yêu cầu về vận hành, và đặc biệt là các vấn đề quản lý logistics nói chung mà khách hàng đang gặp phải. Working with other internal teams to customize offers to those potential customers / Phối hợp với các team để đưa ra bảng báo giá phù hợp cho các dịch vụ mà khách hàng mong muốn. Following through to get the contract done and helping with the on-boarding of new customers / Làm việc với khách hàng để hoàn thiện hợp đồng và giúp triển khai các dịch vụ cho khách hàng trong những bước đầu tiên. Transferring and helping internal teams to solve any problems that may happen to those new customers / Chuyển giao khách hàng cho những team liên quan, đồng thời giúp giải quyết các sự cố có thể phát sinh đối với khách hàng Upselling those new customers in the first months. / Mở rộng hợp tác với chủ hàng trong những tháng đầu tiên.

JOB REQUIREMENTS

- At least 5 years of experience in B2B Sales with good records / Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm kinh doanh B2B với kết quả tốt - Logistics background and experience are preferred / Kinh nghiệm và kiến thức về logistics sẽ được ưu tiên. - A college degree in any major. A higher education is a bonus / Có bằng đại học hay cao đẳng. Có bằng cấp cao hơn là một lợi thế lớn. - Sales and customer skills are must-have / Kỹ năng sales và quản lý khách hàng là yếu tố bắt buộc. - Good English communication is preferred / Khả năng tiếng Anh tốt sẽ được ưu tiên. - Data mindset and analytical skills are big bonuses / Có tư duy số học và kỹ năng phân tích là một lợi thế lớn.

Apply Now

Job Details:

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ecotruck
Is this your company? Claim it now!