Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
14 June 2021
Job ID: VN16-3981
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí
WHAT WE CAN OFFER
  • Hỗ trợ đi lại, nhà ở nhân viên, cơm 100% cho Ứng viên ngoại tỉnh
  • Chế độ lương, thưởng, bảo hiểm Suncare
JOB DESCRIPTION

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HẰNG NĂM Hỗ trợ Trưởng phòng lập kế hoạch bảo trì và ngân sách hoạt động trong năm của Phòng vận hành cáp treo VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, SỬA CHỮA THIẾT BỊ - Thực hiện công việc bảo trì theo kế hoạch định kỳ cho các máy móc, thiết bị thuộc hệ thống phục vụ cho hoạt động của cáp treo và vận hành hệ thống cáp treo - Thực hiện công việc gia công cơ khí và lắp đặt thi công kết cấu cơ khí khi có yêu cầu. - Thực hiện sửa chữa, xử lý các sự cố - Hỗ trợ đề xuất mua sắm vật tư, thiết bị, CCDC - Báo cáo công việc thực hiện cho cấp quản lý AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - Hỗ trợ thực hiện và đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn Các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

JOB REQUIREMENTS

- Có kinh nghiệm từ 2 năm về Lĩnh vực cơ khí chế tạo máy, cơ khí, thủy lực... - Sức khỏe tốt - Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng/Trung cấp

Apply Now

Job Details:

Công Ty CPDV Cáp Treo Bà Nà
Is this your company? Claim it now!