Jobs in Da Nang 226 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
08 April 2020
Job ID: VN16-3561
Warranty Engineer (Fluent English or Chinese) (HCMC, Da Nang)
WHAT WE CAN OFFER
  • Team-building activities
  • Training & on-site opportunities abroad
  • Salary bonus
JOB DESCRIPTION

1. Repair, maintain CCTV products/ Sửa chữa, bảo hành các sản phẩm CCTV 2. Report daily maintenance work to the managers/ Báo cáo công việc bảo hành hàng ngày cho cấp trên 3. Manage components and equipment, periodic reports to the managers/ Quản lý các linh kiện và thiết bị, báo cáo định kỳ cho cấp trên 4. Do repair and maintenance jobs for customers/ Training Sửa chữa, bảo hành cho khách hàng

JOB REQUIREMENTS

1. Good degree/ diploma in Mechanical Engineering or equivalent from a an university / Tốt nghiệp Đại học/ Kỹ sư chuyên ngành cơ khí hoặc liên quan 2. 2-3 years’ experience in repairing electronic products, prior to repairing CCTV products/ 2-3 năm kinh nghiệm sửa chữa sản phẩm điện tử, ưu tiên người đã từng sửa chửa sản phẩm CCTV 3. Intermediate or fluent in English/ Tiếng trung hoặc tiếng Anh lưu loát 4. Good pressure/ Chịu áp lực tốt 5. Work in Ho Chi Minh or Da Nang / Làm việc tại Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng ** Benefits: 1. Training & on-site opportunities abroad/ Được tham dự các khóa training, đào tạo tại trong và ngoài nước 2. Salary bonus/ Thưởng hàng năm 3. Health and other Insurances/ Được đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm 4. Team-buliding activities/ Được tham dự các hoạt động tập thể, team-building 5. To work in a Young and passionate environment/ Làm việc trong môi trường trẻ trung và nhiệt huyết

Apply Now

Job Details:

Representative Office Of Hikvision In Hanoi City
Is this your company? Claim it now!