Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
10 July 2020
Job ID: VN26-3026
Giám Sát An Toàn và Môi Trường
WHAT WE CAN OFFER
  • Du lịch 1 năm/lần
  • Bảo hiểm xã hội, y tế, 24/24
  • Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên
JOB DESCRIPTION

1. Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến ATLĐ của toàn bộ nhà máy Kiểm tra công tác an toàn của toàn bộ nhà thầu, NCC vào thi công hoặc lắp đặt thiết bị trong nhà máy 2. Phối hợp với các bộ phận trong việc tạo ra một môi trường làm việc an toàn, theo tiêu chuẩn của Nhà nước về ATLĐ và theo qui định của Công ty 3. Nhận dạng các mối nguy hiểm trong nhà máy, đề xuất với lãnh đạo các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn ngừa tai nạn, sự cố 4. Giám sát ATLĐ tại xưởng sản xuất, đảm bảo không có tai nạn lao động trong sản xuất 5. Lập kế hoạch, phổ biến và đào tạo kiến thức ATVSLĐ cho hân viên định kỳ 6. Tổ chức thẩm định và nghiệm thu các điều kiện AT, PCCC, các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, bảo hộ lao động, các nguyên vật liệu và kỹ thuật công nghệ mới 7. Thiết lập những quy trình, quy định, biển báo về ATLĐ, VSLĐ, phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn lao động 8. Cập nhật các điều luật mới nhất của nhà nước về ATLĐ và môi trường 9. Thực hiện các cuộc kiểm tra ATLĐ, xử lý các trường hợp vi phạm và theo dõi hành động khách phục của các phòng ban

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp từ ĐH trở lên chuyên ngành An toàn, Môi trường hoặc Kỹ thuật - Giao tiếp khá bằng tiếng Anh/tiếng Nhật - Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại công ty sản xuất

Apply Now

Job Details:

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Is this your company? Claim it now!