Jobs in Lam Dong 30 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
17 May 2019
Job ID: VN38-40
Chuyên Viên Nhân Sự
WHAT WE CAN OFFER
  • Theo quy định của công ty.
JOB DESCRIPTION

Tuyển dụng - Phụ trách công tác tuyển dụng nhân sự. - Căn cứ nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban đã được phê duyệt. Lên kế hoạch tuyển dụng, đăng tin tuyển dụng trên các kênh miễn phí và đề xuất tuyển dụng các kênh mất phí, sàng lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên và tổ chức phỏng vấn tuyển dụng. - Lưu trữ hồ sơ tuyển dụng để làm cơ sở dữ liệu khi cần thiết. Chế độ chính sách - Hoàn thiện thực hiện các thủ tục cho nhân viên nghỉ việc: Hướng dẫn bàn giao nghỉ việc, xác nhận hoàn thành bàn giao và thanh toán các chế độ liên quan, thanh lý HĐLĐ. - Hoàn thiện thực hiện các thủ tục cho nhân sự mới, nhân sự điểu chuyển, thuyên chuyển, bổ nhiệm, bãi nhiệm, ký HĐLĐ, tái ký HĐLĐ…. Công tác tính Lương, Thưởng, chế độ: - Soạn thảo văn bản giấy tờ liên quan phục vụ cho công việc tính lương thưởng chế độ chính sách cho CBNV - Soạn thảo các văn bản giấy tờ tài liệu: Hợp đồng lao động, Quy trình, Quy chế, Quy định, Quyết định, Thông báo, Biên bản thanh lý, giải quyết chế độ … theo thực tế phát sinh; - Giải đáp các thắc mắc của nhân viên liên quan đến chế độ, chính sách pháp luật; Công tác Bảo hiểm Xã hội, BH sức khỏe, BH tai nạn: - Lập bảng đối chiếu tăng/giảm lao động đóng BHXH theo thực tế phát sinh, thực hiện thủ tục thanh quyết toán với cơ quan Bảo hiểm; Hoàn thiện các thủ tục bảo hiểm liên quan: Cấp mới thẻ BHYT, cấp mới sổ, chốt trả sổ, thủ tục hưởng ốm đau thai sản cho CBNV…; - Kịp thời cập nhật Quy định mới của Luật Bảo hiểm và điều chỉnh khi phát sinh. - Căn cứ quy định công ty thực hiện các chế độ công đoàn, BH tai nạn, BH sức khỏe cho CBNV Công tác đánh giá nhân sự định kỳ và phát sinh. - Phối hợp các bộ phận xây dưng KPI đánh giá hiệu quả công việc. - Triển khai đánh giá nhân sự, khen thưởng, kỷ luật…; Công tác đăng ký giảm trừ gia cảnh, đăng ký MSTCN - Hướng dẫn, đăng ký khi có phát sinh - Căn cứ quy định công ty thực hiện các đăng ký theo quy định. Thực hiện theo dõi, hướng dẫn chế độ công tác phí cho CBNV đi công tác. Báo cáo biến động nhân sự hàng Tháng, Quý, Năm Hỗ trợ tổ chức công tác hậu cần cho hoạt động của Công ty: Sinh Nhật, liên hoan, Lễ tổng kêt năm, Hội nghị, …; Quản lý con dấu công ty: thực hiện đóng dấu theo quy định. Lưu giữ Giấy phép Đăng ký Kinh doanh, Giấy xác nhận nghành nghề (bản chính) và các bản sao y CMND của các cấp Lãnh đạo Thực hiện các công việc phát sinh khác theo phân công của Trưởng phòng HCNS. Giám sát bởi: Trưởng phòng/ bộ phận QUYỀN HẠN:  Đề xuất  Ký đề xuất  Phỏng vấn

JOB REQUIREMENTS

- Độ tuổi: Từ 25 đến 40 - Giới tính: Nữ - Trình độ: Đại học - Anh ngữ: Giao tiếp - Tin học: Văn phòng - Chuyên môn :  Quản trị nhân sự  Kinh nghiệm: 3 năm ở vị trí tương đương


Job Details:

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đồi Robin Đà Lạt
Is this your company? Claim it now!