Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
21 April 2021
Job ID: VN1-87
Nhân Viên An Toàn Dự Án (An Toàn Viên)
WHAT WE CAN OFFER
  • Phụ cấp: Đi lại, Điện thoại, Cơm trưa,… cùng các chế độ phúc lợi khác
  • Đào tạo chuyên môn (nội bộ & bên ngoài)
  • Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận
JOB DESCRIPTION

Tại Newtecons, công tác An toàn lao động luôn được đầu tư và cải tiến không ngừng. Vấn đề An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp là điều kiện tiên quyết cho toàn bộ Công ty. Mỗi dự án chỉ được đánh giá thành công khi đáp ứng đầy đủ vấn đề an toàn lao động và tính hiệu quả. Do đó, Newtecons đang tìm kiếm đội ngũ An toàn viên để đào tạo và phát triển theo định hướng chung của Công ty. Mô tả công việc Nhân Viên An Toàn: _ Kiểm tra, nhắc nhở các tổ đội thi công, nhà cung cấp, nhà thầu phụ, Ban chỉ huy...tuân thủ nội quy về an toàn lao động; _ Bám sát khu vực được phân công để kiểm soát và phát hiện nguy cơ xảy ra mất an toàn lao động; _ Phân tích, đánh giá rủi ro có thể xảy ra để cảnh báo các Giám Sát Thi Công, NCC/NTP... _ Triển khai các công tác họp nhóm trước ca làm; _ Giám sát việc tuân thủ các quy định, chính sách an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ; _ Phối hợp cùng Giám sát An Toàn, Chuyên Viên An Toàn thực hiện các buổi đánh giá, kiểm tra công trường; _ Phối hợp lực lượng an ninh đảm bảo an ninh trật tự của dự án.

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kỹ thuật hoặc Bảo hộ lao động, các chuyên ngành khác có liên quan. - Có kiến thức về công tác an toàn lao động; Ưu tiên có chứng chỉ về an toàn lao động; - Sức khỏe tốt; Chịu được áp lực công việc

Apply Now

Job Details:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Newtecons
Is this your company? Claim it now!