Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
15 November 2019
Job ID: VN1-51
Medical Communicator – Nhân Viên Thông Tin Y Khoa (Khu Vực Mekong)
WHAT WE CAN OFFER
  • Opportunities to be trained in the professional environment to maximize your potential
  • Attractive salary
  • Professional, dynamic working environment
JOB DESCRIPTION

Văn Phòng: Gedeon Richter Nơi làm việc: An Giang, Tiền Giang, Cà Mau Mô tả công việc: a. Thu thập, phân tích dữ liệu và thông tin bao gồm tiến hành các khảo sát định tính và/hoặc định lượng trên thực địa và báo cáo với cấp quản lý trực tiếp; b. Truyền đạt một cách hiệu quả thông tin y khoa liên quan đến lĩnh vực điều trị theo kế hoạch thông tin y khoa được chỉ định, căn cứ theo các chính sách nội bộ liên quan và các quy định pháp luật hiện hành; c. Cung cấp thông tin y khoa có tính khoa học, khách quan, chính xác và trung thực, không được dẫn đến hiểu lầm; d. Hợp tác với các đồng nghiệp để thúc đẩy sự hiểu biết tổng thể về thị trường và các xu hướng trong ngành; e. Tích cực tham gia tất cả các sự kiện, các buổi tập huấn, các cuộc họp do công ty chỉ định; f. Tham gia các hội thảo khoa học và hội nghị trong nước và nước ngoài khi được chỉ định.

JOB REQUIREMENTS

a. Tốt nghiệp Đại học Y hoặc Đại học Dược/Trung Cấp Dược b. Có khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản c. Có kiến thức cơ bản về MS Office, MS Outlook, MS Excel và Internet Explorer d. Có giấy phép lái xe hợp lệ loại "A" (yêu cầu giấy phép có hiệu lực). e. Có kinh nghiệm ở các vị trí tương .

Apply Now

Job Details:

Vietnamworks’ Client
Is this your company? Claim it now!