Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
09 September 2019
Job ID: VN1-38
Đại Diện Thương Mại và Quảng Bá (Thuốc BVTV – An Giang, Thanh Hóa)
WHAT WE CAN OFFER
  • Professional, dynamic working environment
  • Attractive salary and bonus
  • Heathcare plan
JOB DESCRIPTION

BASF Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên phù hợp cho khu vực: * An Giang (Châu Phú - Tri Tôn - Tịnh Biên - An Phú - Châu Đốc) : 1 vị trí * Thanh Hóa (Thanh Hóa - Hòa Bình - Ninh Bình) : 1 vị trí TRÁCH NHIỆM CHÍNH: Chịu trách nhiệm doanh số trong khu vực phụ trách: - Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động kinh doanh để đạt doanh số được giao; - Nắm bắt các hoạt động cạnh tranh, đánh giá ảnh hưởng và báo cáo kịp thời. Quản lý và thu hồi công nợ: - Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị giấy tờ cần thiết để tạo hồ sơ; - Kiểm tra, cập nhật công nợ; nhắc nhở khách hàng thanh toán đúng hạn. Quản lý kênh bán hàng: - Lập kế hoạch và thực hiện việc phát triển đại lý. Phối hợp với các bộ phận liên quan để tiến hành các hoạt động kĩ thuật và quảng bá. Kích cầu thông qua các hoạt động: - Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, thường xuyên thăm viếng các hộ nông dân, tư vấn kỹ thuật và quảng bá sản phẩm; - Tham gia các hoạt động trong khu vực như sự kiện, đào tạo, hội chợ, triển lãm,…; - Cập nhật thông tin về nông dân chủ lực; - Lập kế hoạch tuần, báo cáo kết quả; Hỗ trợ chiến dịch bán hàng và ra mắt sản phẩm: - Lập kế hoạch, tiến hành khảo nghiệm, ghi nhận và báo cáo kết quả kịp thời; - Tổ chức các buổi thu hoạch/ hội thảo nông dân để giới thiệu và duy trì sản phẩm/ giải pháp nông nghiệp; - Quảng bá sản phẩm BASF theo kế hoạch marketing; - Tuân thủ hướng dẫn an toàn sản phẩm.

JOB REQUIREMENTS

- Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Nông nghiệp hoặc Kinh tế nông nghiệp; - Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong công tác bán hàng, làm việc với nhà phân phối/ đại lý, tiến hành khảo nghiệm và hội thảo nông dân. - Có kỹ năng bán hàng và phát triển đại lý. Có kiến thức cơ bản về thuốc bảo vệ thực vật, thị trường nông nghiệp. Có khả năng trình bày trước nông dân và đại lý; - Kỹ năng vi tính căn bản (MS. Office); - Các yêu cầu khác: Hành động với tinh thần làm chủ, Tập trung vào khách hàng, Giao tiếp hiệu quả, Hợp tác để thành công.

Apply Now

Job Details:

BASF Vietnam Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!