Manufacturing Jobs 868 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
21 November 2019
Job ID: VN30-41261
Merchandiser - Garments
WHAT WE CAN OFFER
  • Được hỗ trợ chuyên môn trong quá trình làm việc
  • Lương Tháng 13 + Thưởng theo năng lực
  • BHXH
JOB DESCRIPTION

• Theo dõi & quản lý đơn hàng sản xuất. • Kết hợp với phía thiết kế thực hiện tài liệu kỹ thuật. • Nhập liệu: Nguyên phụ liệu, tình hình chuyền, thành phẩm và nhập kho. • Kiểm tra mẫu và chỉnh sửa sản phẩm với phía nhà gia công. • Kiểm tra thành phẩm và nhập kho. • Xử lý phát sinh trong quá trình sản xuất. • Thực hiện những công việc khác được giao. • Ứng viên sẽ được hỗ trợ tối đa trong quá trình làm việc.

JOB REQUIREMENTS

• Có kiến thức về NPL cần thiết cho các sản phẩm may mặc. • Ngoại ngữ - Tiếng Anh yêu cầu đọc, viết tốt, giao tiếp cơ bản. • Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. • Kỹ năng trình bày, giao tiếp tốt, có khả năng thương thảo các vấn đề.

Apply Now

Job Details:

Needs Of Wisdom
Is this your company? Claim it now!