Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
22 March 2020
Job ID: VN7-39
★☆★ Kế Toán Tổng Hợp
WHAT WE CAN OFFER
  • Có cơ hội đào tạo trong và ngoài nước
  • Du lịch 1 lần/năm
JOB DESCRIPTION

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, phần hành, giữa các đơn vị nội bộ, số liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh của các phần hành hoặc đơn vị. - Hạch toán các bút toán nội sinh, các bút toán cuối kỳ trước khi lên báo cáo tài chính. - Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho các bộ phận, phần hành liên quan. - Theo dõi, phân tích và đôn đốc công nợ. Đề xuất xử lý các khoản công nợ. - Lập báo cáo quản trị dòng tiền, quản trị doanh thu, chi phí. - Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. - In sổ chi tiết và tổng hợp, tổng hợp theo công ty theo quy định. - Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. - Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu. - Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT – TV. - Tính giá thành sản phẩm.

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán Kiểm toán, Tài chính. - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất thực phẩm. - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về công tác tính giá thành ngành sản xuất thực phẩm. - Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí Kế Toán Tổng Hợp. - Ngoại ngữ: Giao tiếp tiếng Anh ( Nghe, nói, đọc, viết) là một lợi thế. - Năng động, chịu được áp lực công việc. - Trung thực, làm việc chuyên nghiệp. ★☆★ Ứng viên ở TP.HCM, Long An, Tiền Giang sẽ có xe đưa đón hàng ngày

Apply Now

Job Details:

Asia Chemical Corporation
Is this your company? Claim it now!