Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
13 March 2020
Job ID: VN36-17
Phó Giám Đốc Công Ty TNHH Nông Nghiệp Sạch Tây Nguyên
WHAT WE CAN OFFER
  • Theo quy định công ty
JOB DESCRIPTION

- Phụ trách các công việc liên quan đến mảng trồng trọt của Công ty, đặc biệt là các loại cây: mít, sầu riêng, xoài - Phụ trách tuyển dụng đội ngũ công nhân kỹ thuật cần thiết cho công ty. - Nơi làm việc: xã Đăk Tờ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

JOB REQUIREMENTS

- Kỹ sư nông nghiệp về trồng trọt - Tuổi: khoảng trên dưới 30 tuổi - Kinh nghiệm: đã có kinh nghiệm làm việc từ 7 - 10 năm. Ưu tiên người có kinh nghiệm về trồng các loại cây: mít, sầu riêng, xoài - Nam giới - Tuyển ở địa bàn huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum hoặc các vùng lân cận

Apply Now

Job Details:

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH
Is this your company? Claim it now!