Jobs in Hung Yen 91 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
13 November 2019
Job ID: VN33-1125
Nhân Viên Thiết Kế
WHAT WE CAN OFFER
  • Working in a professional environment, EU standard
  • Transportation from Hanoi to Hung Yen and vice versa
  • Developing skills, having new knowledge about fashion business, Fashion brands...
JOB DESCRIPTION

♦ Nhận các thiết kế/ mẫu hình in để xử lý màu sắc, bố cục theo yêu cầu từ cấp quản lý trực tiếp và báo cáo kết quả hoàn thành.

JOB REQUIREMENTS

♦ Có kinh nghiệm làm việc với các phần mềm đồ họa chuyên dụng, đặc biệt là: Photoshop, Ai. ♦ Khả năng cảm quan về màu sắc tốt, không bị mù màu. ♦ Cẩn thận và trách nhiệm. ♦ Sẵn sàng học hỏi và chủ động trong công việc. ♦ Biết tiếng Anh là một lợi thế ♦ Có thể đi làm ngay

Apply Now

Job Details:

Công Ty TNHH Dệt Và Nhuộm Hưng Yên
Is this your company? Claim it now!