Building & Construction Jobs 32 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
10 May 2021
Job ID: VN30-64018
Giám Sát Chỉ Huy Công Trường
WHAT WE CAN OFFER
  • Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.
JOB DESCRIPTION

- Tổ chức giám sát thi công công trình nội thất - Đọc và hiểu rõ các chi tiết của bản vẽ thi công. - Lập biểu đồ tiến độ thi công. - Tổ chức thi công, phân lượng và đôn đốc công việc các nhà thầu phụ. - Giám sát chất lượng, công tác thi công. - Nghiệm thu quyết toán công trình.

JOB REQUIREMENTS

- Thái độ làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm. - Hiểu biết tốt tổng thể các giai đoạn công việc ( Mô tả rõ quá trình kinh nghiệm làm việc nếu có ) - Có khả năng quản lý công việc tốt, mạch lạ, gọn gàng. - Đọc hiểu Tiếng Anh cơ bản. - Tốt nghiệp KTS, KS hoặc nhiều năm kinh nghiệm là một lợi thế.

Apply Now

Job Details:

Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất An Phúc An
Is this your company? Claim it now!