Building & Construction Jobs 573 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
28 March 2020
Job ID: VN8-496
QC & Production Executive, Giám Sát Sản Xuất
WHAT WE CAN OFFER
  • Mức lương phù hợp với năng lực
  • Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định
  • Môi trường chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động, có cơ hội học hỏi
JOB DESCRIPTION

1. Tuyển QC/KCS Trách nhiệm QC/KCS • Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu sản xuất • Hỗ trợ kiểm tra đánh giá nhà cung cấp/ đơn vị gia công ngoài • Kiểm tra sản phẩm gia công ngoài • Kiểm tra chất lượng sản phẩm tại nhà máy • Theo dõi và tiến hành hiệu chuẩn/ kiểm định các thiết bị đo lường • Kiểm tra, phân tích nguyên nhân, đề xuất xử lý hàng trả về • Xây dựng/báo cáo/phân tích và lưu giữ các hồ sơ chất lượng của nhà máy • Thực hiện các thủ tục chất lượng theo quy định hiện hành • Tuân thủ áp dụng 5S và các quy trình tại nhà máy • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên . Quyền hạn . Từ chối nhập vật tư/bán thành phẩm không đạt chất lượng vào kho . Từ chối cho xuất/giao thành phẩm không đạt chất lượng theo quy định . Đề xuất ý tưởng cải tiến trong công việc 2. Tuyển Giám sát sản xuất; LƯƠNG: . Trách nhiệm GSSX • Lập & triển khai kế hoạch sản xuất xuống cho xưởng sản xuất • Theo dõi đôn đốc tổ trưởng/ nhân viên thực hiện sản xuất đúng tiến độ • Đề xuất tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ cho bộ phận sản xuất • Giám sát kiểm tra sự tuân thủ của các nhân viên trong bộ phận sản xuất • Kiểm tra số lượng/ quy cách nguyên vật liệu • Kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị, đảm bảo cho quá trình sản xuất không bị gián đoạn • Phối hợp với QC kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất • Thiết lập, bổ sung các quy trình sản xuất tại nhà máy • Bóc tách bản vẽ, dự trù vật tư sản xuất • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên . Quyền hạn GSSX  Đề xuất khen thưởng/kỷ luật tổ trưởng theo quy định  Đề xuất sửa chữa/ mua sắm thiết bị hỗ trợ sản xuất  Đề xuất ý tưởng cải tiến trong công việc

JOB REQUIREMENTS

1. Tiêu chuẩn tối thiểu QC/KCS  Trình độ học vấn : Trung cấp trở lên  Chuyên môn Tốt nghiệp ngành kỹ thuật Ưu tiên chuyên môn trong lĩnh vực nội thất  Kỹ năng, Kinh nghiệm: Kỹ năng giải quyết vấn đề  Thái độ: Trung thực/ khách quan trong công việc Tuân thủ theo quy định công ty 2. Tiêu chuẩn tối thiểu Giám sát sản xuất  Trình độ học vấn : Cao đẳng trở lên các ngành kỹ thuật  Kỹ năng, Kinh nghiệm:  Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí Giám sát sản xuất.  Biết 1 trong các phần mềm vẽ thiết kế 2D & 3D: Auto CAD / Solidworks / Sketchup….  Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc  Thái độ:  Trung thực/ khách quan trong công việc  Tuân thủ theo quy định công ty

Apply Now

Job Details:

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Canbesto Quốc Tế
Is this your company? Claim it now!