Jobs in Binh Thuan 33 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
17 May 2019
Job ID: VN12-39
Trưởng Phòng Nhân Sự - Cảng Quốc Tế Vĩnh Tân
WHAT WE CAN OFFER
  • Thưởng 2 lần/năm theo đánh giá hiệu quả công việc
  • Xe đưa đón CBNV ở Sài Gòn/Bình Dương/Đồng Nai/Bình Thuận
  • Có Kí túc xá cho CBNV
JOB DESCRIPTION

• Tham mưu cho HĐQT, Ban TGĐ, về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ từng Phòng/Xưởng, Ban/Đội và các quy chế, quy định, chính sách, chế độ liên quan đến công tác nhân sự của Công ty đảm bảo đúng quy định pháp luật về cảng biển. • Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, định biên nhân sự hàng năm phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. • Xây dựng và triển khai hệ thống đào tạo, luấn luyện, đánh giá, luân chuyển và phát triển nhân sự . • Tổ chức thực hiện tuyển dụng nhân sự đảo bảo tuyển được nhân sự giỏi, tuyển đúng người, giao đúng việc. • Thực hiện chi trả lương, thưởng, bảo hiểm và các phụ cấp, trợ cấp, chế độ chính sách cho người lao động. • Triển khai các hoạt động xây dựng, duy trì văn hóa doanh nghiệp cho Công ty. • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

JOB REQUIREMENTS

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật ... • Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm từng làm vị trí Trưởng phòng hoặc tương đương tại các Cảng biển hoặc Công ty hàng hải, logistic, xuất nhập khẩu…. • Có kiến thức và kinh nghiệm trong công tác tổ chức nhân sự với mọi loại hình doanh nghiệp xây dựng quy chế, quy trình quản lý nhân sự; trong công tác tiền lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ, chế độ chính sách đối với người lao động với mọi loại hình doanh nghiệp. • Có kiến thức và kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng và đạo tạo; Am hiểu luật doanh nghiệp, Luật lao động, cảng biển.


Job Details:

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Is this your company? Claim it now!