Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
16 January 2020
Job ID: VN66-77
Nhân Viên Kế Toán - Số Lượng: 01 Người
WHAT WE CAN OFFER
  • 8 giờ/ ngày, 5 ngày /tuần. Chi tiết theo Nội quy lao động của Công ty
  • Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật Lao động..
  • Được hưởng các chế độ trợ cấp, phúc lợi theo Quy định của Công ty
JOB DESCRIPTION

Mô tả công việc: - Kiểm tra, hạch toán chứng từ, theo dõi và báo cáo công nợ các nhà cung cấp; - Lập kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp; - Đánh giá chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện và đã thực hiện đối với các khoản nợ ngoại tệ; - Hạch toán chi phí nhân công và các chi phí phúc lợi NLĐ; - Hạch toán chi phí xây dựng,chi phí đầu tư,chuyển sang TSCĐ; - Kiểm tra, kiểm soát số thuế VAT, thuế tài nguyên, phí BVMT, các khoản ký quỹ phục hồi môi trường trước khi nộp; - Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách và hoàn thuế (nếu có); - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

JOB REQUIREMENTS

Giới tính: Nam hoặc nữ. Độ tuổi: Tuổi từ 23 đến 35 tuổi. Nơi làm việc: Thành phố Yên Bái Yêu cầu về trình độ chuyên môn. - Tốt nghiệp chính quy Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Tài chính & Kế toán; - Trình độ: Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp là một lợi thế; - Trung thực, cẩn trọng, tỉ mỉ và tuân thủ các chuẩn mực kế toán; - Ưu tiên ứng viên có mong muốn gắn bó với công ty và phát triển nghề nghiệp, người địa phương là một lợi thế.

Apply Now

Job Details:

YBB Calcium Products Company., LTD - Công Ty Liên Doanh Canxi Cacbonat YBB
Is this your company? Claim it now!