Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
25 March 2020
Job ID: VN62-11
Quản Lý Hành Chính Nhà Máy / Factory Administrative Manager
WHAT WE CAN OFFER
  • Training
  • Travel Opportunities
  • Paid Leave
JOB DESCRIPTION

MIÊU TẢ CÔNG VIỆC / JOB DESCRIPTION: Công ty Cổ phần Solagron đang cần tuyển vị trí Quản lý Hành chính nhà máy (toàn thời gian) để thực hiện các nhiệm vụ và công tác như sau: ● Giám sát và kiểm soát các hoạt động hàng ngày tại cơ sở sản xuất của Công ty tại Trà Vinh. ● Thực hiện việc liên lạc và trao đổi thông tin với các nhà cung cấp, khách hàng và cơ quan chính phủ. ● Theo dõi các thủ tục hành chính (đơn xin giấy phép, tờ khai hải quan, etc.) cũng như hợp tác với các bên thứ 3. ● Xác định các nhu cầu về máy móc và thiết bị tại cơ sở sản xuất và thực hiện các quy trình mua hàng với Ban quản lý phòng Kế toán & Tài chính. ● Thực hiện các kế hoạch tuyển dụng và sắp xếp nhân sự dựa trên các nhu cầu kỹ thuật tại cơ sở sản xuất, hợp tác với phòng Nhân sự. ● Hỗ trợ giám đốc sản xuất và giám đốc kỹ thuật trong các quy trình sản xuất và vận hành. ● Các công việc hành chính khác được giao bởi Ban Giám đốc. Solagron JSC is seeking for a full-time Factory Administrative Manager to perform following tasks and duties: ● Overseeing and controlling daily activities and operations in company’s production facility located in Cau Ngang, Tra Vinh province, ● Facilitating internal and external communications, especially with suppliers, clients and government authorities, ● Following up the administrative procedures (such as applications for licenses, customs declarations etc.) in cooperation with third party consultants, ● Determining material and equipment needs in the production facility and initiating purchase processes in cooperation with the Accounting & Finance Department, ● Implementing recruitment plan and making personnel arrangements for the technical needs in the production facility, in collaboration with the Human Resources Department, ● Supporting Production Manager and Chief Technical Officer in production and operation processes, ● Performing other administrative tasks appointed by the headquarters.

JOB REQUIREMENTS

YÊU CẦU / JOB REQUIREMENTS: Ứng viên cần đáp ứng các kỹ năng và yêu cầu công việc như sau: ● Bằng cử nhân đại học ● Tối thiểu 6 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, đặc biệt ở Công ty đa quốc gia ● Kỹ năng viết và giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt. ● Kỹ năng tổ chức, phối hợp, giải quyết vấn đề và lên kế hoạch tốt ● Kỹ năng giao tiếp tốt ● Khả năng giải quyết các nhiệm vụ đa chức năng và đáp ứng được thời hạn được giao. ● Có thể đi công tác đến các tỉnh khác ở Việt Nam Candidates should have following skills and qualifications: ● Bachelor's Degree from a reputable university, ● Minimum 6 years of experience in a similar role, preferably in a multinational company, ● Excellent written and verbal communication skills both in Vietnamese and English, ● Excellent organizational, coordination, problem solving and planning abilities, ● Excellent interpersonal communication skills, ● Ability to deal with multi-functional tasks and to meet deadlines, ● Able to travel to other provinces in Vietnam.

Apply Now

Job Details:

Solagron JSC
Is this your company? Claim it now!