Jobs in Ha Nam 47 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
31 March 2020
Job ID: VN24-482
Trưởng Phòng Sản Xuất
WHAT WE CAN OFFER
  • 13-15 tháng lương
  • Du lịch nước ngoài 1 lần / năm
  • Khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm mua ngoài
JOB DESCRIPTION

- Quản lý toàn bộ dây chuyền sản xuất mới quy mô ~250 công nhân - Quản lý các mặt về con người và dây chuyền sản xuất - Đảm bảo sản xuất liên tục theo đúng kế hoạch đã đặt ra - Xử lý nhanh các lỗi phát sinh trên dây chuyền trong ca của mình - Nghiên cứu cải tiến tăng hiệu quả sản xuất, giảm chi phí - Hướng dẫn và đào tạo kỹ sư và công nhân - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí, điện điện tử, chế tạo máy hoặc chuyên ngành khác có liên quan - Có kinh nghiệm quản lý sản xuất/ quản đốc quy mô trên 100 nhân lực - Tư duy tốt, nhiệt tình trong công việc - Thích nghi nhanh và học hỏi nhanh - Có thể làm ca, không yêu cầu ngoại ngữ - Làm việc tại KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Apply Now

Job Details:

Công Ty Cổ Phần XNK Turbo Ceramics
Is this your company? Claim it now!