Jobs in Ha Nam 34 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
21 November 2019
Job ID: VN24-321
Phó Giám Đốc Nhà Máy
WHAT WE CAN OFFER
  • Chế độ bảo hiểm cho bản thân và gia đình
  • Team Building gắn kết lần/ quý, du lịch 2 lần / năm (1 nước ngoài)
  • Tháng lương 13-15, thưởng hiệu suất, cải tiến
JOB DESCRIPTION

- Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất của toàn bộ nhà máy về nhân lực, quy trình, chất lượng và tiến độ - Lập và theo dõi kế hoạch, chỉ đạo, phối hợp các hoạt động và những nguồn lực cần thiết cho sản xuất theo chi phí, chất lượng, các thông số kỹ thuật cho phép… - Hoạch định, tổ chức nguồn nhân lực cho Nhà máy, kịp thời chỉ đạo việc tuyển dụng và đào tạo, bảo đảm sản xuất. - Không ngừng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo hàng đạt yêu cầu - Không ngừng cải tiến để tăng năng suất và giảm giá thành sản phẩm - Đảm bảo sản xuất đáp ứng tiến độ giao hàng cho khách hàng theo đúng lịch trong kế hoạch - Lập báo cáo quản trị định kỳ theo tuần , theo tháng, theo quý kịp thời cho Ban Giám đốc để phục vụ cho các quyết định quản lý đạt hiệu quả . - Tổ chức quản lý, chịu trách nhiệm đôn đốc giám sát CBCNV thực hiện các tiêu chí của 5S và ISO của công ty đưa ra. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty.

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật, Cơ khí chế tạo, Tự động hóa, công nghệ, may mặc… - Có 5-10 năm kinh nghiệm làm vị trí PGĐ, GĐ các nhà máy sản xuất có quy mô từ 300 nhân viên trở lên. - Có năng lực tổ chức quản lý, phân công, giám sát, kiểm soát công việc, chủ động trong công việc, tư duy logic tốt, giải quyết vấn đề hiệu quả. - Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các Nhà máy sản xuất bao bì, may mặc hoặc các loại sản phẩm tương tự khác. - Ưu tiên các ứng viên đã được đào tạo, tham gia các khóa học về quản trị kinh tế, quản trị kinh doanh.

Apply Now

Job Details:

Công Ty XNK Turbo Ceramics
Is this your company? Claim it now!