Jobs in Bac Giang 45 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
21 January 2020
Job ID: VN3-777
Phó Phòng/nhân Viên Nhân Sự(Mảng Tuyển Dụng/đào Tạo/audit-Chính Sách/er, Công Ty Điện Tử Hàn Quốc, Bắc Ninh))
WHAT WE CAN OFFER
  • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động
  • Chương trình đào tạo và phát triển năng lực nội bộ liên tục
  • Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động
JOB DESCRIPTION

1. Phó phòng nhân sự Tuyển dụng và đào tạo Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng Điều phối thực hiện hoạt động tuyển dụng: Giám sát và đánh giá hoạt động đào tạo Chính sách lương phúc lợi Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá và hệ thống lương hàng năm Xây dựng và rà soát nội quy lao động, hệ thống các chính sách, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành. Lập và kiểm soát dự toán ngân sách nhân sự Đánh giá và quan hệ lao động Thiết lập KPIs, theo dõi, đánh giá năng lực nhân viên định kì hàng tháng hoặc hàng quý Khảo sát mức độ hài lòng của người lao động Giám sát và đánh giá hệ thống khiếu nại tố cáo, hệ thống đối thoại, khiếu nại tố cáo Tổ chức của các hoạt động gắn kết người lao động: Tiệc cuối năm, sinh nhật công ty, sự kiện 8/3, 20/10, thi hùng biện… Hợp tác cùng Công đoàn để minh bạch hóa chi phí và tối đa hóa quyền lợi và phúc lợi cho người lao động Các công việc khác theo phân công của trưởng phòng Hành chính - Nhân sự 2. Nhân viên Nhân sự tuyển dụng các mảng: Nhân viên Tuyển dụng, nhân viên Quan Hệ Lao Động ER 3. Chuyên viên Chính Sách Nhân Sự * Công tác chính sách nhân sự - Tham gia xây dựng, rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong từng thời kỳ; - Tham gia công tác chuyển đổi mô hình, sửa đổi/bổ sung chức năng nhiệm vụ, chức danh, cấp bậc các đơn vị trong công ty; - Nghiên cứu, rà soát, xây dựng/sửa đổi, cập nhật các chính sách, văn bản quy định về tổ chức và nhân sự bao gồm nhưng không giới hạn các chính sách về: Tiền lương; Quan hệ lao động; Khung năng lực; Lộ trình phát triển nghề nghiệp; Quản trị hệ thống thông tin nhân sự;… - Kiểm soát các nội dung quy trình/quy định/chính sách nhân sự, phát hiện bất cập, rủi ro từ đó có những cảnh báo/đề xuất phù hợp quy định nội bộ và Pháp luật; - Tham gia truyền thông, hướng dẫn, đào tạo, giải đáp thắc mắc cho các đơn vị trong quá trình triển khai, đưa vào áp dụng các chính sách về tổ chức và nhân sự; - Thực hiện khảo sát, phân tích và hiệu chỉnh các chính sách/giải pháp nhân sự: Cơ cấu tổ chức, quản lý và phát triển nguồn nhân lực, kỷ luật lao động/trách nhiệm vật chất, thi đua khen thưởng …nhằm cải thiện môi trường làm việc - Tham gia các dự án nhân sự và triển khai thực hiện kết quả của dự án; - Thực hiện các công việc khác theo phân công. * Quy trình, quy định - Đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định của Pháp luật và Công ty ban hành; - Tham gia xây dựng, cải tiến các quy trình công việc liên quan để tăng năng suất, hiệu quả quản lý công việc. - Tham gia xây dựng quy trình phối hợp cho các công việc chung của team đạt chất lượng tốt nhất.

JOB REQUIREMENTS

Tốt nghiệp CĐ/Đại học các chuyên ngành có liên quan - Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương (uu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm hành chính tại công ty sản xuất) - Kỹ năng vi tính văn phòng, soạn thảo văn bản tốt. - Nhanh nhẹn, trung thực, giao tiếp tốt, chủ động trong công việc - Có tinh thần trách nhiệm cao nhất trong công việc mình được giao, chịu được áp lực cao. - Nhanh nhẹn, tháo vát, và sáng tạo trong công việc, tư duy logic

Apply Now

Job Details:

ITM Semiconductor Vietnam Co., Ltd
Is this your company? Claim it now!