Jobs in Binh Dinh 26 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
20 November 2019
Job ID: VN9-331
[ Thu Nhập 25 -50 Triệu] - Giám Đốc Sản Xuất
WHAT WE CAN OFFER
  • Môi trường chuyên nghiệp, năng động
  • Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động
  • Lương thưởng hấp dẫn
JOB DESCRIPTION

- Địa điểm làm việc: Lô C26 KCN Phú Tài, Phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. - Hoạch định chiến lược sản xuất phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ. - Tổ chức, điều hành mọi hoạt động sản xuất của 3 nhà máy (600-800 công nhân) nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng đúng tiến độ với chi phí tối ưu nhất. - Chủ trì việc xây dựng, duy trì, cập nhật việc thực hiện các quy trình sản xuất, các quy định chất lượng trong toàn Công ty nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cho Công ty. - Chủ trì việc xây dựng định mức nhân công, định mức nguyên vật liệu, định mức tiêu hao khác trong sản xuất. - Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc CBNV dưới quyền thực hiện tốt nội quy, quy chế của Công ty và các quy định về quản lý tài sản, quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. - Phối hợp với các thành viên trong Ban Giám Đốc nhằm đạt được các mục tiêu sản xuất theo định hướng phát triển của Công ty. - Chịu trách nhiệm quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự, phân công công việc, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hỗ trợ, đánh giá nhân sự trực thuộc.

JOB REQUIREMENTS

- Từ 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương - Ưu tiên ứng viên đã từng làm vị trí Giám đốc sản xuất trong công ty gỗ quy mô lớn. - Am hiểu quy trình, kỹ thuật, chất lượng và khách hàng ngành gỗ - Tố chất quản lý và tư duy tốt *Lương và Phúc lợi: - Mức lương cao theo năng lực - Các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép đầy đủ theo quy định của pháp luật. - Nhiều phúc lợi và hỗ trợ nhân viên khác sẽ trao đổi rõ hơn tại phỏng vấn

Apply Now

Job Details:

Công Ty Cổ Phần Phước Hưng
Is this your company? Claim it now!