Jobs in Binh Dinh 14 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
10 September 2019
Job ID: VN9-286
Quản Lý Buồng Phòng
WHAT WE CAN OFFER
  • Chế độ phòng nghỉ dưỡng 5*
  • Chế độ vé máy bay Bamboo Airway,...
  • Chế độ bảo hiểm ưu việt của Tập đoàn
JOB DESCRIPTION

- Xây dựng tiêu chuẩn làm việc cho nhân viên bộ phận - Quản lý, điều phối các hoạt động của bộ phận - Giải quyết các yêu cầu, phàn nàn của khách hàng - Tuyển chọn nhân sự cho bộ phận - Đào tạo, bồi dưỡng nhân viên - Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận

JOB REQUIREMENTS

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương tại các resort 4*, 5* - Giao tiếp tiếng anh tốt - Kỹ năng tổ chức, xử lý tình huống, giải quyết phàn nàn của khách hàng

Apply Now

Job Details:

FLC Quy Nhơn
Is this your company? Claim it now!