Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
03 April 2020
Job ID: VN63-15
Điều Phối Phát Triển Thị Trường Rural
WHAT WE CAN OFFER
  • Chăm sóc sức khỏe toàn diện
  • Thưởng KPI
  • Luong Thang 13
JOB DESCRIPTION

- Chịu trách nhiệm các key outlets trong thị trường của NPP cấp 2/Stockiest. Các outlets này cần được thăm mỗi tháng để kiểm tra các yếu tố như sau: • Tồn kho • Trưng bày • Vệ sinh hàng hóa - Doanh số: F&B và các nhãn hàng trọng điểm trong thị trường của SD/Stockiest dc giao - Huấn luyện DSR của SD/Stockiest trên tuyến - GO SEE – tìm cơ hội mở rộng tuyến bán hàng, mở mới cửa hiệu, đề xuất các ứng viên làm stockiest, SD trong những khu vực tiềm năng còn bỏ ngõ - Đảm bảo việc quản lý tuyến bán hàng hiệu quả (kế hoạch tuyến, số cửa hiệu, tần suất viếng thăm của DSR) - Hỗ trợ trưng bày vs các POP, POSM được triển khai từ công ty - Chịu trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động hỗ trợ bán hàng từ công ty

JOB REQUIREMENTS

- Kinh nghiệm sales trên 5 năm - Sẵn sàng di chuyển trong khu vực được phụ trách (trung bình khoảng 3 tỉnh) - Có khả năng đào tạo, huấn luyện DSR bán hàng trên tuyến. Có khả năng đàm phán, kết hợp với các bên liên quan để đạt mục tiêu công việc - Có trách nhiệm, tính kỷ luật cao

Apply Now

Job Details:

Nestlé Vietnam Ltd.,
Is this your company? Claim it now!