Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
06 May 2021
Job ID: VN41-372
Giám Sát Bảo Trì (KCN Tân Đức, Đức Hòa, Long An)
WHAT WE CAN OFFER
  • Phụ cấp
  • Laptop
  • Lương tháng 13
JOB DESCRIPTION

A. Nhiệm vụ chính (80% thời gian): 1. Tổ chức phân công điều phối nguồn lực (vận hành và công nhân) để đáp ứng kịp thời giải quyết sự cố máy móc thiết bị đáp ứng theo kế hoạch sản xuất hàng ngày/hàng tuần/ hàng tháng trên dây chuyền sản xuất.. Tổ chức thực hiện các công việc phát sinh do nhu cầu sản xuất… 2. Quản lý các họat động hệ thống trong, duy trì tốt các yêu cầu của GMP, chương trình 5S trong khu vực bảo trì và sản xuất, Đảm bảo các qui định về an toàn, GMP, chất lượng và các thủ tục khác đã ban hành được tuân thủ nghiêm túc bởi tất cả mọi người tham quan, làm việc trong khu vực sản xuất. 3. Đảm bảo máy móc an toàn và ổn định - An toàn & GMP - OEE, - Các sự cố máy trong quá trình sản xuất được ghi nhận và có đối sách. 4. Tổ chức ghi nhận các không phù hợp trên thiết bị, lên kế hoạch khắc phục và tương tác với TEAM hạ tầng, utility v.v. để thực hiện ngay trong ngày. 5. Tổ chức các buổi họp hàng tháng xem xét các chi tiêu KPI của bộ phận và đưa ra đối sách hoàn thành mục tiêu. 6. Thực hiện các cải tiến nhỏ theo nhu cầu của sản xuất trong phạm vi ngân sách được phê duyệt. B. Nhiệm vụ phụ (20% thời gian): 1. Tương tác với bộ phận nhân sự tuyển dụng nhân viên cấp dưới của mình. 2. Thực hiện qui trình đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên theo chính sách của công ty.Thực hiện các ghi nhận điểm mạnh/điểm yếu, phản hồi huấn luyện cho nhân viên.Thực hiện xem xét nâng lương cho nhân viên cấp dưới theo qui định và chính sách nâng lương của công ty. 3. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn lực, xây dựng chương trình huấn luyện cho tổ trưởng và vận hành máy. - Thực hiện các công việc khác phù hợp với công việc của Bộ phận và vị trí công việc của mình theo sự phân công của cấp trên trực tiếp. - Kịp thời chỉ đạo, giám sát công việc của Nhân viên nhằm bảo đảm Nhân viên làm việc đúng quy trình/ quy định/ hướng dẫn công việc, mang lại hiệu quả và an toàn lao động

JOB REQUIREMENTS

1. Trình độ: - Tối thiểu trình độ đại học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, điện, điện tử.. 2. Năng lực cá nhân: - Có trình độ hiểu biết về kỹ thuật, máy móc thiết bị công nghệ ngành thực phẩm, - Có khả năng phân tích & xử lý tình huống nhanh. - Tính kỷ luật, gương mẫu, khả năng làm việc nhóm và chịu áp lực cao. Có tính cam kết cao. - Khả năng hoạch định & thực thi. Có tinh thần tiên phong trong mọi lĩnh vực. - Liên kết, thuyết phục và tạo dựng phát triển các mối quan hệ. - Bảo mật cao. 3. Kinh nghiệm: - Có 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý bảo trì & Utility, ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương trong các doanh nghiệp quy mô trên 100 người, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty đa quốc gia. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm. - Có kinh nghiệm, hiểu biết luật về lĩnh vực quản lý các thiết bi có yêu cầu nghiêm ngặc về an toàn lao động; có kinh nghiệm quản lý môi trường, hệ thống xử lý nước thải.. - Kỹ năng lãnh đạo nhóm, giao tiếp thuần thục, kỹ năng huấn luyện đội nhóm. - Kỹ năng đàm phán, thương lượng & thuyết phục tốt. - Kỹ năng giám sát & giao việc hiệu quả. - Kỹ năng quản lý & giải quyết vấn đề. - Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính VP, công cụ trình chiếu power point. - Đọc, hiểu tốt bằng tiếng Anh. 4. Yêu cầu cần có để công việc thành công: - Tinh thần lãnh đạo. - Tinh thần làm chủ. - Tinh thần phục vụ.

Apply Now

Job Details:

Masan Meatlife
Is this your company? Claim it now!