Engineering Jobs 1,034 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
23 February 2020
Job ID: VN30-52061
Mobile Developer (React-Native)
WHAT WE CAN OFFER
  • Cơ hội được đề cử đi đào tạo tại nước ngoài
  • Được hưởng các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, … theo quy định của Luật lao động
  • Mức lương cơ bản cạnh tranh + hoa hồng cực hấp dẫn
JOB DESCRIPTION

NHIỆM VỤ/TRÁCH NHIỆM CHÍNH Là một Mobile Developer, bạn được trao trách nhiệm hiện thực các thiết kế giao diện người dùng của ứng dụng di động, đảm bảo tính năng chạy đúng và đảm bảo cung cấp một trải nghiệm. Bạn sẽ hợp tác chặt chẽ với UX Designer, Product Manager, Technical Team để đảm bảo phần giao diện người dùng (UI Visually) truyền đạt một cách trực quan trải nghiệm mà UX Designer đã thiết kế, và đảm bảo một ngôn ngữ thiết kế (design language) đồng nhất được áp dụng trên toàn bộ sản phẩm. KỸ NĂNG & KINH NGHIỆM KINH NGHIỆM 1. Có ít nhất 01 năm làm việc (toàn thời gian hoặc bán thời gian) với vai trò là Mobile Developer(iOS, Android hoặc React Native), trực tiếp tham gia lập trình giao diện người dùng của các ứng dụng mobile đã có xuất bản trên App Store. 2. Có sản phẩm, demo trực tiếp hoặc gửi source code mẫu để thể hiện kinh nghiệm làm việc là bắt buộc. 3. Có kinh nghiệm build sản phẩm đa nền tảng: iOS + Android. 4. Có kinh nghiệm làm việc trong đội nhóm áp dụng quy trình Agile/Scrum và quy trình thiết kế lặp (iterative design process). 5. Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lý dự án JIRA, Zendesk, Trello, Asana. KỸ NĂNG Chúng tôi rất quan tâm nếu bạn có những kỹ năng bên dưới: 1. Có kỹ năng lập trình React Native dựa trên bản thiết kế giao diện (UI Design/wireframe) được cung cấp bởi UI/UX Designer 2. Có kinh nghiệm, kỹ năng làm việc các dịch vụ: Firebase, In-app Purchase/In-app Billing, OneSignal, Braze.com... 3. Có kỹ năng cắt layout từ file Sketch, Figma hoặc PSD thành HTML, CSS là điểm cộng, nếu không có sẽ được đào tạo 4. Có sự hiểu biết chung về cách thiết kế tác động đến sự phát triển sản phẩm; đảm bảo các thiết kế không quá phức tạp và/hoặc tốn kém để phát triển; 5. Có kiến thức về các xu hướng thiết kế: Metro, Flat, Material, Fluent... là điểm cộng 6. Có hiểu biết cơ bản về UX và yêu thích việc cải tiến UX/UI cho ứng dụng mobile là điểm cộng

JOB REQUIREMENTS

Tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm hoặc tương đương là điểm cộng Có bằng cấp hoặc chứng chỉ(online/offline) của các khóa học lập trình giao diện người dùng là điểm cộng

Apply Now

Job Details:

Công Ty CP Kỹ Thuật Môi Trường Việt An
Is this your company? Claim it now!