Jobs in Khanh Hoa 45 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
13 November 2019
Job ID: VN34-512
Kế Toán Tổng Hợp
WHAT WE CAN OFFER
  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp
  • Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động
  • Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn
JOB DESCRIPTION

- Rà soát các bút toán, hồ sơ, chứng từ và các nghiệp vụ hạch toán kế toán tuân thủ nguyên tắc kế toán, quy định của pháp luật và công ty. - Theo dõi, đôn đốc các khoản phải thu, phải trả và đề xuất các phương án nhằm giảm thiểu nợ xấu đồng thời thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghiệp vụ thu, nộp và thanh toán nợ của công ty. - Tổng hợp giá thành nghiệp vụ bất động sản. - Tổng hợp số liệu, kê khai và làm báo cáo tổng hợp, báo cáo tài chính theo quy định của công ty và luật thuế hiện hành. Làm việc với cơ quan kiểm toán, thống kê. - Xây dựng chế độ lưu trữ, bảo quản, luân chuyển hồ sơ, sổ sách kế toán khoa học, an toàn tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của công ty. - Địa điểm làm việc: Nha Trang - Khánh Hòa.

JOB REQUIREMENTS

- Nam/Nữ, 30 - 40 tuổi. - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán - Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, kế toán trưởng từ 5 - 10 năm. - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty bất động sản. - Phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực Xây dựng cơ bản, bất động sản, dịch vụ khách sạn. - Hiểu biết về tài chính quản trị, thuế và kế toán tài chính. - Thành thạo Excel. - Tư duy mạch lạc, logic, cẩn thận, trung thực và nhanh nhẹn.

Apply Now

Job Details:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vịnh Nha Trang
Is this your company? Claim it now!