Jobs in Khanh Hoa 162 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
18 July 2019
Job ID: VN34-293
Nhân Viên Hỗ Trợ Ấn Phẩm (Admin Posm)
WHAT WE CAN OFFER
  • 13th Payment
  • Free courses for children
  • 12 days of paid leave
JOB DESCRIPTION

Bộ phận: Marketing Báo cáo công việc: Trưởng Phòng Trade Marketing & Giám đốc Marketing * MỤC ĐÍCH • Thực hiện các hoạt động hỗ trợ và hậu cần của Phòng Marketing và Hệ thống trung tâm nhằm thực hiện các chiến dịch Marketing đạt hiệu quả cao nhất. • Lập số liệu dự kiến, kiểm soát và chịu trách nhiệm quản lý số lượng vật phẩm Marketing (POSM) của Phòng Marketing. • Cầu nối giữa các trung tâm, bộ phận với phòng Marketing và Supply Chain trong việc đặt và phân phối các vật phẩm hỗ trợ kinh doanh/POSM. * MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Làm việc với các phòng ban liên quan, hệ thống trung tâm. Nhận đặt và cung cấp vật phẩm đúng theo yêu cầu. - Cập nhật và quản lý số lượng vật phẩm hỗ trợ kinh doanh/POSM, đảm bảo hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của phòng Marketing và hệ thống trung tâm - Bảo đảm số lượng và hạng mục vật phẩm hỗ trợ kinh doanh và Marketing được giao đến Hệ thống trung tâm - Cập nhật và hiểu rõ các quy trình, thủ tục giấy tờ công ty yêu cầu. - Tổng hợp đầy đủ các chứng từ thanh toán và thanh toán tất cả các hóa đơn cho các nhà cung cấp sau khi hoàn thành chiến dịch(hợp đồng, hóa đơn, đề nghị thanh toán, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồn, đề nghị thanh toán). - Soạn thảo các văn bản hành chính, thực hiện các hợp đồng và nghiệm thu hợp đồng có liên quan đến các hoạt động Marketing. - Phối hợp với nhóm Trade Marketing và các bộ phận khác (nếu có) lập kế hoạch cung cấp vật phẩm cho các sự kiện (khai trương trung tâm mới, hoạt động local marketing tại hệ thống trung tâm, hội thảo, mini-event online và offline,…). - Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu. * ĐÁNH GIÁ KPI - Có sự am hiểu về sản phẩm dịch vụ, ngành kinh doanh của công ty - Báo cáo đánh giá sau mỗi chiến dịch, giai đoạn đã thực hiện chương trình - Tinh thần đồng đội - Tinh thần trách nhiệm và cam kết đối với công việc - Hiệu quả chất lượng và thời gian hoàn thành công việc được giao - Trung thực, chủ động khi giải quyết các công việc - Khả năng phát triển trong công việc 2/2  Điều chỉnh bổ sung theo đánh giá KPI của công ty.

JOB REQUIREMENTS

YÊU CẦU CƠ BẢN: - Trình độ học vấn/ bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học - Kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm lĩnh vực dịch vụ, sản xuất - Kiến thức, kỹ năng làm việc: o Kỹ năng viết tốt, nhanh nhạy o Có kiến thức và am hiểu về kho, dữ liệu, số lượng o Tư duy, phân tích, tổng hợp o Am hiểu về cách quản lý số liệu o Giao tiếp tốt - Phẩm chất cá nhân: o Chịu được áp lực công việc o Tác phong chuyên nghiệp o Có tình thần trách nhiệm cao o Nhanh nhẹn, nghiêm túc, hòa đồng


Job Details:

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax
Is this your company? Claim it now!