Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
14 February 2020
Job ID: VN51-72
Trợ Lý Tiếng Trung Làm Việc Tại Quảng Ngãi
WHAT WE CAN OFFER
  • Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
  • Thu nhập : 10,000,000đ - 12,000,000đ/tháng
  • Professional, dynamic working environment
JOB DESCRIPTION

* Công ty chúng tôi là công ty Đài Loan - Phiên dịch các chứng từ văn bản hành chánh, hợp đồng. - Hỗ trợ chủ quản nước ngoài giao tiếp với nhân viên và đối tác. - Hỗ trợ công việc thuộc bộ phận thu mua. - Thực hiện 1 số công việc hành chánh văn phòng khác.

JOB REQUIREMENTS

• Số lượng : 02 nữ • Ngành yêu cầu: tốt nghiệp Ngoại ngữ, sư phạm tiếng Trung hoặc sử dụng thành thạo tiếng Trung • Yêu cầu chấp nhận đi công tác mọi lúc, mọi nơi. • Thu nhập : 10,000,000đ - 12,000,000đ/tháng

Apply Now

Job Details:

Công Ty TNHH Hai Thành Viên Gallant Dachan Seafood
Is this your company? Claim it now!