Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
27 March 2020
Job ID: VN51-86
Trưởng Bộ Phận C&B
WHAT WE CAN OFFER
  • Chăm sóc sức khỏe định kỳ
  • Lương thưởng hấp dẫn
  • Du lịch trong và ngoài nước
JOB DESCRIPTION

- Dự báo những thay đổi của chính sách Nhà nước ảnh hưởng đến Công ty và người lao động. - Lập ngân sách Tiền lương hàng năm. - Triển khai, tư vấn các nghị định, thông tư của Nhà nước liên quan đến lao động. - Tổng hợp và báo cáo tháng, quý năm về tình hình lao động, tiền lương, phúc lợi, năng suất lao động. - Đề xuất và thực hiện những cải tiến liên quan đến chính sách, chế độ của công ty và các Nhà máy trực thuộc. - Quản lý, theo dõi và hướng dẫn những công việc liên quan đến tiền lương, phúc lợi, hợp đồng lao động. - Sẽ trao đổi chi tiết hơn trong quá trình phỏng vấn

JOB REQUIREMENTS

- Trình độ: Đại học - Chuyên ngành: QTNS/ QTKD... - Kinh nghiệm: Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. - Kỹ năng: giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý, động viên, huấn luyện. - Khả năng: Làm việc độc lập và theo nhóm, sắp xếp tổ chức công việc khoa học. Yêu cầu hồ sơ dự tuyển: - Bảng thông tin ứng viên - Văn bằng chứng chỉ liên quan

Apply Now

Job Details:

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam
Is this your company? Claim it now!