Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
21 February 2020
Job ID: VN56-181
Trưởng Ban QLDA Năng Lượng Tái Tạo (SL: 03 PM . Solar Power và 02 PM . Wind Power)
WHAT WE CAN OFFER
  • Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng quản lý chuyên sâu. Làm việc với các chuyên gia hàng đầu.
  • Lương cạnh tranh, Thưởng cuối năm, Thưởng dự án; BHXH theo thực tế và quy định pháp luật
  • Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh. Định kỳ tăng lương. Cơ hội thăng tiến phát triển sự nghiệp lâu dài.
JOB DESCRIPTION

- Chủ động làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, Bộ, ban ngành và cấp Tỉnh thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư, triển khai dự án từ giai đoạn ý tưởng đầu tư đến khởi công, khánh thành đưa vào vận hành dự án. Work with Government to complete legal document related to investment, project implementation. - Chủ trì điều phối với các đối tác có liên quan để triển khai giấy phép, phê duyệt liên quan đến dự án theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật. Cordinate to partner to deploy license, approval request related project as regulated by Government and Company. - Phối hợp cùng các Phòng, Ban liên quan của Công ty để tham gia các hoạt động: phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thỏa thuận đấu nối, mua bán điện, lựa chọn thương mại, kỹ thuật hoặc đấu thầu và tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty để lựa chọn phương án hiệu quả tối ưu. Cordinate to all departments/ units to manage project and assist BOM to select effective solution. - Tổ chức bộ máy, đào tạo, phát triển các nhân viên được giao quản lý trực tiếp để đảm bảo các mục tiêu của dự án được giao thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Build up project org. chart, recruite employee for project. - Thực hiện các công việc liên quan trong quá trình triển khai dự án. Other tasks as requested by BOM. Số lượng: 01 Nơi làm việc: Xuân Cầu Holdings và các dự án

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp Đại học trở lên. Chuyên ngành: Điện/Xây dựng công nghiệp/Quản lý dự án,... hoặc các ngành có liên quan. University graduated, major on electricity, project management, construction… - Kinh nghiệm quản lý dự án ở vị trí tương đương từ 3 năm trở lên; At least 3 year working experience of project manager position. - Yêu cầu có kinh nghiệm 1 năm trở lên quản lý các dự án Năng lượng (Điện mặt trời, điện gió, Nhiệt điện, Điện sinh khí...). At least 1 year working experience on Solar/ wind power project management. - Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, thúc đẩy, giao tiếp và truyền đạt tốt Good at management, leadership skills - Tiếng anh giao tiếp, sử dụng tốt các phần mềm MS office, và phần mềm chuyên ngành liên quan. Good at English, MS office, software on filed of solar/wind power - Làm việc Văn phòng Công ty: 01 vị trí tại Hà Nội, 01 vị trí tại Sóc Trăng, 01 vị trí tại Tây Ninh, 01 vị trí tại Bình Định. Working location: 01 Ha Noi, 01 Soc Trang, 01 Tay Ninh, 01 Binh Dinh. - Am hiểu về các quy trình thủ tục pháp lý trong lĩnh vực năng lượng tái tạo là một lợi thế; Acknowledge on legal procedure on solar/wind power. - Sẵn sàng đi công tác Willing for business trip as project requirement

Apply Now

Job Details:

Công Ty TNHH Xuân Cầu
Is this your company? Claim it now!