Jobs in Tay Ninh 20 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
04 December 2019
Job ID: VN56-131
[URGENT] QC Manager (May Mặc) - Tây Ninh
WHAT WE CAN OFFER
  • Good Working Environment
  • Insurance based on Labor law Viet Nam
  • Other Allowance and Benefit
JOB DESCRIPTION

- Tham gia cuộc họp mẫu mới trước sản xuất/ cuộc họp mẫu PP/cuộc họp chất lượng hàng đại trà - Giám sát xưởng thuộc khu vực quản lý trước khi chuyển mã/xuất hàng… - Đôn đốc và xử lý các vấn đề bất thường về chất lượng hàng ngày - Đào tạo chất lượng định kì đối với chủ quản/trợ lý xưởng thuộc khu vực quản lý - Tiến hành đào tạo định kỳ đối với chủ quản QC/trợ lý QC/chủ nhiệm sản xuất/chủ quản kỹ thuật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm - Điều phối/quản lý/kiểm tra đánh giá các nhân viên cấp dưới - Phụ trách xử lý các công việc thường ngày và phê duyệt các đơn từ có liên quan của nhân viên trực thuộc mình quản lý - Xét duyệt các báo cáo hàng ngày, phụ trách các báo cáo gửi bộ phận liên quan - Tổ chức những cuộc họp tổng kết và kiểm tra công việc hàng tháng - Phụ trách kỷ luật, vệ sinh khu vực quản lý

JOB REQUIREMENTS

- Từ 25 tuổi trở lên. - Kinh nghiệm: 2-3 năm trong ngành may mặc - Ưu tiên: tiếng Hoa, sinh sống ở Tây Ninh - Nhanh nhẹn, chăm chỉ.

Apply Now

Job Details:

Navigos Search's Client
Is this your company? Claim it now!