Jobs in Tay Ninh 48 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
11 June 2019
Job ID: VN56-66
Agency Sales Trainer - Chuyên Viên Huấn Luyện Kinh, Doanh Kênh Đại Lý
WHAT WE CAN OFFER
  • Financial Support, Health care and Well-being programs for all staff and their family
  • 13th month salary & Competitive Bonus & 20 days of annual leave
  • Extensive training program
JOB DESCRIPTION

Khu vực làm việc: Long An, Bình Dương, Tây Ninh (Ứng viên có thể base tại Hồ Chí Minh và đi công tác tỉnh) Vị trí này có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động đào tạo trong khu vực được giao để trang bị kiến thức và kĩ năng cho lực lượng đại lý đạt được mục tiêu bán hàng. Trách nhiệm chính: 1. Lập kế hoạch: Chủ động phối hợp với Bộ phận Phát triển Kinh doanh và Văn phòng Tổng Đại lý trong việc lập kế hoạch các hoạt động đào tạo lực lượng đại lý trong khu vực được phân công hàng tháng. 2. Đào tạo: Trực tiếp huấn luyện các chương trình đào tạo theo chương trình và định hướng của công ty trong khu vưc được giao nhằm phát triển đội ngũ huấn luyện. 3. Giám sát: Phân công và theo dõi các hoạt động đào tạo của lực lượng nhân viên huấn luyện cộng tác viên nhằm đảm bảo các lớp huấn luyện theo đúng kế hoạch và đạt chất lượng chuẩn của công ty. 4. Hỗ trợ kinh doanh: Hỗ trợ các hoạt động thúc đẩy kinh doanh như hội thảo bán hàng (GP), hội nghị tuyển dụng (BOP) cùng với với với Bộ phận Phát triển Kinh Doanh và Văn phòng Tổng Đại lý và các nhiệm vụ khác được phân công bởi Trưởng Huấn Luyện Khu vực. 5. Xây dựng mối quan hệ nội bộ và bên ngoài: Xây dựng mối quan hệ và duy trì sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các bộ phận liên quan và cán bộ Bộ Tài chính trong khu vực và vùng được giao. 6. Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các cấp Quản lý

JOB REQUIREMENTS

- Cử nhân tất cả các chuyên ngành - 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện - Có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc bảo hiểm nhân thọ là một lợi thế - Kỹ năng thuyết trình tốt, có khả năng thuyết phục, tạo động lực - Kỹ năng giao tiếp tốt, nhạy bén, linh hoạt và có khả năng truyền cảm hứng


Job Details:

Prudential Vietnam Assurance
Is this your company? Claim it now!