Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
22 October 2019
Job ID: VN48-28
LOGISTICS Officer
WHAT WE CAN OFFER
  • Thường xuyên đào tạo, nâng cao nghiệp vụ
JOB DESCRIPTION

JOB DUTIES & RESPONSIBILITIES 1. Liaison with oversea customers for import documents. 2. Preparation of shipping documentations. 3. Liaison with Customs for declaration form registration and goods inspection. 4. Carry out proper procedure for receiving the goods and arrange transportation to store/ company campus. 5. Carry out procedure for exporting and importing goods 6. Responsible for storage and management export and import documents 7. Capture all customers’ loading into system or manual records. 8. To generate assigned PO into plans for production running. 9. Handle customized scheduling and delivery system. 10. Update Singapore counterparts on potential failure parts, shortfall or expediting parts if any. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Liên hệ với đối tác nước ngoài cung cấp chứng từ nhập khẩu. 2. Chuẩn bị các thủ tục chứng từ cần thiết cho hoạt động xuất nhập khẩu. 3. Liên hệ hải quan đăng ký tờ khai và kiểm tra hàng hóa. 4. Làm thủ tục nhận hàng và đưa hàng về kho bãi 5. Làm các thủ tục xuất và nhập khẩu hàng hóa 6. Quản lý và lưu trữ hồ sơ xuất nhập khẩu 7. Nắm bắt tình hình đặt hàng từ phía khách hàng trong hệ thống. 8. Phân bổ đơn đặt hàng trên hệ thống cho dây chuyền sản xuất 9. Kiểm soát tiến độ xuất hàng. 10. Cập nhật những thông tin ảnh hưởng đến việc xuất hàng trễ như: sản phẩm bị hỏng, thiếu hụt nguyên liệu… cho đối tác CCS.

JOB REQUIREMENTS

- Experience: 1-2 year. - Good command of English. - Good skills of Im/Export software, computers & Microsoft Office. - Well organized and detailed, able to work under high pressure - Be a team player, detailed and accurate - Be dependable and truthful

Apply Now

Job Details:

Công Ty TNHH CCIPY Việt Nam
Is this your company? Claim it now!