Medical Services Jobs 45 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
23 October 2019
Job ID: VN30-37585
Medical Representative
WHAT WE CAN OFFER
  • Annual leave
  • Insurance
JOB DESCRIPTION

- Phát triển nhóm sản phẩm gây mê, gây tê - Tìm hiểu, đánh giá, phân tích hiện trạng định vị sản phẩm tại thị trường - Lên kế hoạch trình bày, nâng cao kiến thức thức sản phẩm trên từng đối tượng khách hàng - Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với KOLs. - Nắm vững hoạt động thị trường, sản phẩm cạnh tranh - Quản lý thông tin khách hàng, phát triển những khách hàng tiềm năng. - Giới thiệu đặc tính sản phẩm đến khách hàng một cách đầy đủ và chính xác - Theo dõi, cập nhật diễn tiến tình hình thầu tại cơ sở phụ trách - Tự chủ trong công việc và giải quyết các trở ngại phát sinh

JOB REQUIREMENTS

- Ưu tiên ứng cử viên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, đã làm sản phẩm thầu và thuốc điều trị tại khoa ICU, gây mê hồi sức - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành y dược - Có kỹ năng tốt về giới thiệu sản phẩm

Apply Now

Job Details:

Aspen Pharmacare Australia Pty Limited
Is this your company? Claim it now!