Medical Services Jobs 48 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
12 September 2019
Job ID: VN30-31997
Medical Representative (Trình Dược Viên)
WHAT WE CAN OFFER
  • Chăm sóc sức khỏe định kỳ; chăm sóc sức khỏe bổ sung
  • Ngày phép theo cấp bậc
JOB DESCRIPTION

- Implement the business plan of the Company - Opening for new customers, build markets according to distribution channels in hospitals, pharmacies, clinics, doctors, ... - Establish and maintain relationships with current and potential customers to achieve assigned targets. - Prepare work reports, competitor analysis, market analysis and offer effective sales solutions. - Perform other tasks from Management. - Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty - Tìm kiếm khách hàng mới, xây dựng thị trường theo các kênh phân phối tại các bệnh viện, nhà thuốc, phòng khám phòng mạch Bác sĩ,… - Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng nhằm đạt chỉ tiêu được giao. - Lập báo cáo công việc, phân tích đối thủ, phân tích thị trường và đưa ra các giải pháp bán hàng hiệu quả. - Thực hiện các công tác khác từ Quản lý. • Hồ sơ xin việc tiếng Việt hoặc tiếng Anh (bằng file PDF hoặc file word) bao gồm: - Thư xin việc - Sơ yếu lý lịch cá nhân và gia đình có chụp hình thẻ 3x4 - Sao y bằng cấp

JOB REQUIREMENTS

- Medical & Pharmacist University Bachelor’s degree - Interested in the pharmacy - Good communication skills, dynamic, creative & innovative - Able to work under high pressure - Negotiable salary • Application (in PDF or word processing format) including: - Cover letter, - CV in Vietnamese or English with a recent 3x4 photograph - Copies of degrees/certificates Tốt nghiệp Đại học Y/Dược: - Yêu thích công việc Trình dược viên - Kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình, năng động, sáng tạo; - Thích ứng với áp lực công việc - Lương thỏa thuận • Hồ sơ xin việc tiếng Việt hoặc tiếng Anh (bằng file PDF hoặc file word) bao gồm: - Thư xin việc - Sơ yếu lý lịch cá nhân và gia đình có chụp hình thẻ 3x4 - Sao y bằng cấp

Apply Now

Job Details:

Hyphens Pharma Pte. Ltd.
Is this your company? Claim it now!