Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
21 October 2020
Job ID: VN58-350
Environment Management Department Leader (Speaking English - Làm Việc Tại KCN Thang Long)
WHAT WE CAN OFFER
  • Meals during working hours are provided
  • Salary will be based on the year of working experience
  • Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws of Vietnam
JOB DESCRIPTION

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của ESOH và ESH và các hồ sơ được yêu cầu/ Ensure compliace of ESOH and ESH statutory provisions and required documents. 2. Duy trì và hoàn thiện kiến thức về ESOH & ESH bằng cách tổ chức các buổi đào tạo cho công nhân viên/ Maintain and promote awareness of ESOH & ESH by organizing training to employees. 3. Thực hiện việc kiểm tra các hoạt động liên quan đến EHS & ESOH/ Perform lateral EHS & ESOH audits. 4. Duy trì và phát triển hệ thống quản lý chất lượng/ Maintain and develop Quality Management System. 5. Thực hiện quản lý kế hoạch chất lượng, quản lý chất lượng, cải tiến chất lượng và đảm bảo chất lượng/ Implement of four managerial process: Quality planning, quality control, quality improvement, quality assurance. 6. Chuẩn bị các hồ sơ, quy trình trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt/ Prepare documents before mass production 7. Các công việc khác được phân công bởi Trưởng nhóm/Trưởng phòng/ Other tasks assigned by Leader and Manager.

JOB REQUIREMENTS

- Có kiến thức về hóa học, môi trường và ISO, QA/QC/ Knowledge in chemistry study, Environment and ISO quality system control. - Có kiến thức về quản lý rác thải, quản lý chât lượng/ With knowledge of waste management, QA/QC - Giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh/ English: Good communication - Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc liên quan trong nhà máy sản xuất/ At least 5 years of related experience with knowledge of waste management in manufacturing company - Có thể làm việc thêm giờ/Able to work over time - Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 (từ thứ 2 đến thứ 6) và 08:00 - 17:00 (Thứ 7 cách tuần, 1 tháng làm 2 thứ 7).

Apply Now

Job Details:

Công Ty TNHH Kein Hing Muramoto (Việt Nam)
Is this your company? Claim it now!