Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
06 September 2019
Job ID: VN58-151
Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Đông Bắc hoặc Tây Bắc (Ngành Tài Chính)
WHAT WE CAN OFFER
  • KPI bonus
  • 13th month salary
  • 15 - 20 days
JOB DESCRIPTION

- Thiết lập và phát triển mối quan hệ với Đối tác - Quản lý và thúc đẩy toàn bộ hoạt động bán hàng của Đội ngũ Giám sát kinh doanh. - Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đã thỏa thuận với Đối tác - Hỗ trợ Giám đốc Trung tâm trong việc thực hiện các dự án chiến lược kinh doanh - Lập kế hoạch và thỏa thuận ngân sách thực hiện chiến dịch marketing hàng năm để đạt được mục tiêu về doanh thu. - Đưa ra dự đoán về ngân sách cho các bên đối tác và đảm bảo ngân sách đều được cung cấp một cách kịp thời và tuân thủ theo đúng các quy trình khi lập kế hoạch về ngân sách. - Thường xuyên theo dõi, đánh giá và sửa đổi các kế hoạch trong trường hợp có những thay đổi và tác động bên ngoài ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. - Theo dõi và đánh giá sự quan tâm của khách hàng để cải thiện chất lượng bán hàng Khu vực tuyển dụng: Hà Nội, Phú Thọ, VĨnh Phúc, Thái Nguyên

JOB REQUIREMENTS

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính Ngân hàng hoặc các lĩnh vực liên quan; - Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến sản phẩm tiền mặt - Am hiểu về các sản phẩm và dịch vụ tài chính/ngân hàng; - Kỹ năng tin học; - Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý đội nhóm

Apply Now

Job Details:

Fe Credit
Is this your company? Claim it now!