Beauty Care / Health Jobs 83 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
07 June 2019
Job ID: VN14-206
CẦN THỢ NAILS

CẦN THỢ NAILS CÓ BẰNG PA.

TÌM THỢ - DIP, GEL BUILDER VÀ FULL SET.

CÓ THỂ TRẢ LƯƠNG TỪ $
2500 ĐẾN $3200 MONTHLY. BAO LƯƠNG TUỲ KHẢ NĂNG, KINH NGHIỆM.

TIỆM KHU KHÁCH MỸ TRẮNG, TIP CAO. GIÁ DỊCH VỤ CAO. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC THÂN THIỆN, HOÀ ĐỒNG.TIỆM Ở DOVER - PA,

XIN GỬI TIN NHẮN TỚI 717-318-7643 ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN.
​​​​​​​
***TIỆM CÓ TRẢ W2 - HƯỞNG LỢI ÍCH KHI ĐẾN TUỔI HƯU.***


Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time, Part Time, Permanent, Temporary, Internship
 • Career Level:
  Entry Level
 • Required Qualification:
  High School Certificate
 • Required Experience:
  1 years
 • Company Industry:
  Health & Beauty Care
 • Location:
  Can Tho, Can Tho, Vietnam
 • Salary:
  High commission with base salary

Benefits:
 • Five-day work week
 • Flexible working hours
 • Gratuity

CẦN THỢ NAILS

CẦN THỢ NAILS CÓ BẰNG PA.

TÌM THỢ - DIP, GEL BUILDER VÀ FULL SET.

CÓ THỂ TRẢ LƯƠNG TỪ $2500 ĐẾN $3200 MONTHLY. BAO LƯƠNG TUỲ KHẢ NĂNG, KINH NGHIỆM.

TIỆM KHU KHÁCH MỸ TRẮNG, TIP CAO. GIÁ DỊCH VỤ CAO. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC THÂN THIỆN, HOÀ ĐỒNG.TIỆM Ở DOVER - PA,

XIN GỬI TIN NHẮN TỚI 717-318-7643 ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN.
​​​​​​​
***TIỆM CÓ TRẢ W2 - HƯỞNG LỢI ÍCH KHI ĐẾN TUỔI HƯU.***