Jobs in Hai Phong 109 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
21 January 2020
Job ID: VN27-1931
Phiên Dịch Tiếng Trung (2 Vị Trí)
WHAT WE CAN OFFER
  • Cơ hội học tập, phát triển trong môi trường chuyên nghiệp
  • Lương thưởng hấp dẫn
  • Xe đưa đón CBNV
JOB DESCRIPTION

Chúng tôi đang cần tuyển 2 vị trí cho 2 phòng: Quản lý chất lượng và hành chính - Biên, phiên dịch các tài liệu, báo cáo của bộ phận. - Đối ứng với nhà máy Trung Quốc - Thực hiện các báo cáo về chất lượng theo yêu cầu của trưởng bộ phận - Nghiệp vụ quản lý chất lượng sản phẩm khác. - Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn

JOB REQUIREMENTS

- Giới tính: Nam/ Nữ - Độ tuổi: 23 - 35 tuổi - Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành. - Ưu tiên chuyên ngành tiếng Trung, trình độ HSK 5 trở lên - Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí phiên dịch

Apply Now

Job Details:

Công Ty Sản Xuất Của Nước Ngoài
Is this your company? Claim it now!