Jobs in Hai Phong 136 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
12 September 2019
Job ID: VN27-1266
Phó Giám Đốc Chi Nhánh Hải Phòng và Khu Vực Miền Bắc
WHAT WE CAN OFFER
  • Chế độ bảo hiểm
  • Môi trường chuyên nghiệp
  • Lương thưởng theo quy định của công ty
JOB DESCRIPTION

• Hỗ trợ Giám đốc Chi nhánh trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Chi nhánh phù hợp với chiến lược và kế hoạch kinh doanh của BAOVIET Bank; • Xây dựng và quản lý kế hoạch kinh doanh, Phát triển và mở rộng mạng lưới của BAOVIET Bank tại khu vực quản lý; • Đảm bảo việc tuân thủ các chính sách, quy trình và quy định của Ngân hàng; • Vị trí này báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc; • Thông tin chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

JOB REQUIREMENTS

1. Trình độ chuyên môn: • Chuyên ngành: Cử nhân trở lên về Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc tương đương; • Ngoại ngữ: Bằng C hoặc cử nhân Anh văn hoặc tương đương chứng nhận khả năng giao tiếp ở mức độ Tốt; 2. Kinh nghiệm: • Quản lý và lãnh đạo: tối thiểu 05 năm giữ các vị trí quản lý và điều hành; • Lĩnh vực tài chính Ngân hàng: tối thiểu 03 năm; đặc biệt ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm Quản lý các chi nhánh (phụ trách công tác tín dụng) tại các ngân hàng hoặc các công ty tài chính; 3. Kỹ năng: • Phát triển khách hàng & thị trường; • Thuyết phục; • Lãnh đạo nhóm; • Quản lý sự thay đổi; • Lập và quản lý ngân sách.

Apply Now

Job Details:

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt
Is this your company? Claim it now!