Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
18 October 2019
Job ID: VN39-28
Kỹ Sư An Toàn Lao Động (Hà Nội, Lạng Sơn, Mũi Né, Phú Yên, HCM)
WHAT WE CAN OFFER
  • Thưởng quý, thưởng lương tháng thứ 13+++, thưởng theo tiến độ dự án
  • Cơ hội tham gia du lịch trong và ngoài nước theo chính sách công ty
JOB DESCRIPTION

- Xây dựng các quy chế, nội quy, quy tắc và các chỉ tiêu về quản lý và đảm bảo ATLĐ VSMT ban hành cho các dự án của Tập đoàn; - Xây dựng kế hoạch thực hiện và huấn luyện ATLĐ VSMT tại các dự án; - Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về ATLĐ tại các dự án, đề xuất thưởng/phạt các trường hợp tuân thủ tốt/vi phạm về ATLĐ VSMT; - Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết và đề xuất các biện pháp xử lý tình huống về ATLĐ VSMT - Làm việc tại các tỉnh lân cận Hà Nội, lân cận Hồ Chí Minh

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Bảo hộ lao động, An toàn lao động - Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương - Có kinh nghiệm làm việc tại các Ban QLDA của Chủ đầu tư, phòng kỹ thuật/an toàn của Chủ đầu tư - Cẩn thận, tỷ mỉ trong công việc - Kỹ năng thuyết trình, tổ chức, sắp xếp tốt

Apply Now

Job Details:

Tập Đoàn Châu Á Thái Bình Dương (Apec GROUP)
Is this your company? Claim it now!