Financial Services Jobs 783 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
08 April 2020
Job ID: VN44-274
Kế Toán Trưởng
WHAT WE CAN OFFER
  • Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết
  • Tham gia team building và các hoạt động khác của Công ty
  • Được tham gia BHXH theo quy định pháp luật
JOB DESCRIPTION

- Tổ chức và giám sát quá trình lập ngân quỹ vốn cho các kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh… - Trực tiếp giám sát, theo dõi nguồn vốn, quản trị khoản mục tiền mặt của công ty, quan hệ với các ngân hàng. - Đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng vốn của công ty và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn. - Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thu thập thông tin, hệ thống các báo biểu, biểu đồ; xác định phương pháp, chỉ tiêu phân tích… nhằm phân tích đánh giá hoạt động tài chính của công ty theo định kỳ. - Phân tích chi tiết từng khoản mục chi phí của công ty, từ đó đề xuất các biện pháp điều tiết tăng giảm chi phí hiệu quả. - Kiểm tra, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đã xây dựng. - Tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của công ty theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển chung của công ty. - Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất, bảo đảm việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh trong toàn công ty. - Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt, thành phẩm, hàng hóa, từ kết quả kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán. - Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của công ty nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của công ty. - Tổ chức đánh giá, phân tích tình hình hoạt động tài chính, kinh doanh của toàn công ty. thông qua số liệu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh do các quy định tài chính không phù hợp để đẩy mạnh phát triển kinh doanh. - Tổ chức lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch chi phí công ty, các đơn vị phụ thuộc công ty hàng tháng, quý, năm. .. - Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế – tài chính. - Quan hệ với các ngành chức năng liên quan như: Thuế, Kế hoạch & Đầu tư, Chi cục Quản lý tài chánh doanh nghiệp. - Tổ chức, quản lý đội ngũ nhân viên phòng kế toán. - Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ kế toán, kỹ năng tổ chức quản lý công việc cho nhân viên. Nơi làm việc: Nhà máy chế biến gỗ Nghệ An – Xóm Bình Minh, xã Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ An.

JOB REQUIREMENTS

a. Kiến thức & Trình độ chuyên môn Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành tài chính, kế toán b. Kinh nghiệm Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương c. Những kỹ năng cần thiết cho công việc - Sử dụng thành thạo các phần mềm Word, Excel, ppt - Có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực kế toán và hệ thống thuế địa phương - Kỹ năng máy tính tốt - Am hiểu truy cập các hệ thống và quy trình, đề xuất và thực hiện cải tiến, nâng cấp - Có năng lực quản lý và khuyến khích mọi người - Có kinh nghiệm về nghiệp vụ kiểm soát nội bộ cơ bản và các ứng dụng liên quan. - Có kỹ năng lãnh đạo tốt - Chuyên nghiệp và dễ thích nghi - Làm việc với tinh thần tập trung cao - Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức - Thận trọng, chú ý từng chi tiết - Có kỹ năng giao tiếp d. Yêu cầu khác: Cẩn thận, chăm chỉ, chi tiết

Apply Now

Job Details:

Công Ty CP Lâm Nghiệp Tháng Năm
Is this your company? Claim it now!