Jobs in Quang Nam 240 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
08 August 2019
Job ID: VN50-392
Trưởng Bộ Phận Thu Hồi Nợ Pháp Lý - Đà Nẵng, Quảng Nam
WHAT WE CAN OFFER
  • 13th month salary
  • KPI bonus
  • 15 - 20 days
JOB DESCRIPTION

- Giám sát và quản lý các đơn vị văn phòng luật ngoài, đảm bảo nhân viên hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ hàng tháng - Hỗ trợ Trưởng phòng thu hồi nợ pháp lý trong việc giám sát, phân tích, đánh giá hiệu quả thu hồi nợ xấu của các văn phòng ngoài & đề xuất các điều chỉnh, kế hoạch & chiến lược - Hỗ trợ Trưởng phòng thu hồi nợ pháp lý phát triển mạng lưới văn phòng luật đối tác - Làm việc với các văn phòng luật đối tác về các vấn đề liên quan đến phân bổ hồ sơ & hiệu quả thu hồi nợ - Chuẩn bị các báo cáo hàng tháng - Hỗ trợ & kiểm soát việc phân bổ hồ sơ hàng tháng - Thăm viếng đối tác để kiểm tra tình hình thu nợ và đề xuất các điều chỉnh trong phân bổ khi cần thiết. - Phối hợp với các phòng ban khác để chuẩn bị, thực hiện và điều chỉnh các qui định nội bộ có liên quan đến sự vận hành của phòng ban.

JOB REQUIREMENTS

Background - Tốt nghiệp đại học/trên đại học tất cả các chuyên ngành, có bằng luật là 01 lợi thế - Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi nợ xấu tài chính tiêu dùng, ưu tiên có kinh nghiệm với hệ thống Finnone. Skills - Kỹ năng giao tiếp tốt - Kỹ năng thuyết phục - Kỹ năng xử lý tình huống - Chính xác, chi tiết - Trung thực, trách nhiệm với công việc - Thành thạo vi tính văn phòng


Job Details:

Fe Credit
Is this your company? Claim it now!