Jobs in Quang Nam 73 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
20 January 2020
Job ID: VN50-842
Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng
WHAT WE CAN OFFER
  • Follow the company's regulations
JOB DESCRIPTION

Cấp báo cáo trực tiếp: Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị A Công việc phải thực hiện: - Lập kế hoạch, triển khai thực hiện công tác chăm sóc khách hàng thuê/mua của các dự án bất động sản đảm bảo sự hài lòng từ phía khách hàng. - Phân công nhiệm vụ và kiểm soát đánh giá hiệu quả công việc của các nhân viên thuộc nhóm quản lý. - Đề xuất cho cấp quản lý ban hành các chính sách dịch vụ khách hàng. Theo dõi, triển khai, đánh giá các hoạt động liên quan đến dịch vụ khách hàng toàn công ty. - Xây dựng và giám sát quy trình thực hiện: quản lý thông tin khách hàng, theo dõi hợp đồng khách hàng và kiểm soát thông tin khách hàng. - Theo dõi quá trình tiếp xúc khách hàng của từng nhân viên, thực hiện đo lường mức độ thỏa mãn về dịch vụ của khách hàng, tổng hợp các báo cáo, đề xuất giải pháp, cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty. - Đào tạo huấn luyện về các kỹ năng chăm sóc khách hàng cho các nhân viên trong bộ phận và công ty - Hỗ trợ giải quyết khiếu nại của khách hàng. - Thực hiện các công tác khác thuộc lĩnh vực chuyên môn do lãnh đạo phân công.

JOB REQUIREMENTS

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ, … - Kiến thức: Hiểu biết về bất động sản, quy trình chăm sóc khách hàng. - Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. - Kỹ năng: + Kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề. + Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục. + Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức hiệu quả. + Kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm.

Apply Now

Job Details:

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Gia Hội An
Is this your company? Claim it now!