Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
19 March 2020
Job ID: VN61-65
Thiết Kế Rập
WHAT WE CAN OFFER
  • Thưởng 2 tháng lương vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm
  • Du lịch hàng năm ở các địa điểm như Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt hoặc nước ngoài
  • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
JOB DESCRIPTION

Nhận tài liệu từ phòng thiết kế (bản thiết kế, thông số cụ thể), thiết kế ra một bộ rập hoàn chỉnh để may mẫu chào khách hàng duyệt. - Hướng dẫn cho bộ phận may mẫu ráp thành phẩm sản phẩm. - Sau khi may mẫu sẽ gửi trình duyệt cho Trưởng bộ phận và chỉnh sửa rập cho sản phẩm mẫu hoàn thiện. - Kiểm tra sản phẩm may mẫu nhận thấy các lỗi cần chấn chỉnh mẫu rập trước khi gửi khách hàng. - Tiếp nhận thông tin góp ý của khách hàng để chỉnh sửa rập hoàn chỉnh. - Phối hợp với các bộ phận có liên quan để làm việc trực tiếp với khách hàng về những góp ý, chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng về rập, mẫu sản phẩm. - Thực hiện nhảy đủ size theo tài liệu khách hàng; chuyển toàn bộ bộ rập đã nhảy size hoàn chỉnh cho bộ phận tiếp theo.

JOB REQUIREMENTS

- Đọc hiểu tài liệu, thông số bằng tiếng Anh - Có kinh nghiệm hàng thời trang : đầm, áo khoác nữ, quần nữ, ... - Múc lương thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn

Apply Now

Job Details:

Tien Tien Garment Joint Stock Company
Is this your company? Claim it now!