Back Office Jobs 15 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
28 October 2020
Job ID: VN33-1972
Nhân Viên Pháp Chế
WHAT WE CAN OFFER
  • Social insurance, health insurance, unemployment insurance & other benefits according to Labor Laws
  • Competitive salary (Negotiation during the interview) Minimum is 6 million VND
  • Oversee –training chance
JOB DESCRIPTION

MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Quản lý hồ sơ hợp đồng /tài liệu; • Hỗ trợ cấp phép công việc /phối hợp với công ty thuê ngoài; • Hỗ trợ giải quyết tranh chấp /đàm phán; • Đưa ra những lời khuyên chính xác và kịp thời trong nhiều chủ đề pháp lý • Kiểm soát sự tuân thủ; • Lưu trữ và cập nhật thông tin công ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật /POA • Quản lý rủi ro và đưa ra các cảnh báo /giải pháp kịp thời; • Đại diện cho công ty trong các mối liên hệ bên ngoài; • Trực tiếp báo cáo cho Cố vấn pháp lý cấp cao.

JOB REQUIREMENTS

YÊU CẦU: • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Cố vấn pháp lý trong môi trường kinh doanh hoặc luật sư • Trình độ tiếng Anh: Trung cấp trở lên; • Cử nhân Luật; - Mức lương từ : 12 - 18 triệu

Apply Now

Job Details:

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)
Is this your company? Claim it now!