Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
10 September 2020
Job ID: VN59-592
Instrumentation Technician
WHAT WE CAN OFFER
  • Competitive Performance-driven Salary Package
  • Working in a high performance organisation
  • Wide learning opportunities
JOB DESCRIPTION

A. GENERAL/YÊU CẦU TỔNG QUAN 1. Observe all safety, health and environmental standards in the plants and ensure all work practices are carried in accordance to the specified requirements. - Tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe và môi trường được ban hành tại nhà máy và đảm bảo công việc được thực hiện theo đúng yêu cầu quy định. 2. Identify potential hazard and risk associated with the routine maintenance activities and to perform Job Hazard Analysis with supervisors, contractor and process operators prior commencement of work. - Nhận dạng rủi ro và các mối nguy liên quan đến hoạt động bảo trì thường xuyên, tham gia hoạt động phân tích mối nguy (JHA) cùng với giám sát viên, nhà thầu và vận hành viên trước khi tiến hành công việc. 3. Have working knowledge on the procedures in the Permit-To-Work system and Safety Code of Practices and Engineering Design Standards e.g. area classifications, IPF classification, national codes and standards - Có hiểu biết về quy trình thực hiện Permit-to-work, Safety Code of Practices and Engineering Design Standards về việc phân loại đối với các thiết bị làm việc trong môi trường nguy hiểm, tiêu chuẩn phân loại IPF, TCVN… 4. Assist in identifying equipment, systems and component faults and participate in team problem solving and decision analysis. - Hỗ trợ phân tích và xác định các nguyên nhân gây ra lỗi của các thiết bị trong hệ thống,đồng thời đưa ra giải pháp khắc phục và ngăn chặn trong tương lai. B. INSTRUMENT EQUIPMENT/ Thiết bị 1. Isolation and re-energising of instrument power to control elements in accordance to given diagrams & procedures. - Cách li và tái lập nguồn cung cấp cho các thiết bị trong hệ thống tuân thủ theo đúng lưu đồ và quy trình. 2. Installation and maintenance of flow instruments and sensors, level instruments, pressure instruments, temperature devices, final control elements valves & positioners, gas and flame detectors and auxiliary instruments such as vibration probes, limit switches, load cells, etc. - Lắp đặt và bảo dưỡng cho các thiết bị/cảm biến đo lưu lượng, mức, áp suất (DPT) và nhiệt độ (thermalcouple, RTD…).Các loại van điều khiển và các bộ kiểm tra hồi tiếp vị trí van, các loại cảm biến và đầu dò khí, lửa, các đầu dò độ rung , công tắc hành trình , cảm biến lực… 3. Skilled in the use of measuring or calibrating tools / instruments such as multimeter, voltage tester, electronic oscilloscope, etc. - Kĩ năng sử dụng các công cụ đo lường và cân chỉnh như multi-meter, voltage tester, electronic oscilloscope, các thiết bị cân chỉnh cầm tay… 4. Perform routine preventive maintenance of instrument systems and equipment such as meter proving, calibration checks, cleaning of sensors, etc. - Thực hiện bảo trì ngăn chặn như đo lường, kiểm tra , cân chỉnh, vệ sinh cảm biến…cho các thiết bị và các dụng cụ hoạt động trong hệ thống C. INSTRUMENT SYSTEMS / Hệ thống thiết bị 1. Have working knowledge on the basic control principles, flow, level, pressure and temperature measurements, distributed control systems, tank inventory system, earthing protection and instrument protective system. etc. - Có hiểu biết về nguyên lý cơ bản của các loại cảm biến đo lưu lượng, mức , áp suất, nhiệt độ, hệ thống điều khiển phân tán, hệ thống bể chứa, hệ thống tiếp địa và hệ thống bảo vệ thiết bị (IPS) và hệ thống dừng khẩn cấp (EMS). 2. Installation and maintenance of uninterrupted power supply system, cable laying, trenching and trunking, concreting and paving. - Lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống UPS, hệ thống cáp điện… 3. Assist Instrument Engineer/ Supervisor in maintenance and trouble-shooting of equipment in control loops, fault detections, loop checks and failure analysis. - Hỗ trợ Instrument Engineer/ Supervisor trong việc bảo trì , xử lí sự cố thiết bị trong vòng điều khiển, nhận định lỗi, thực hiện loop checks/ ITP cho thiết bị.

JOB REQUIREMENTS

1. Maintenance of Control Systems – Can Do - Có khả năng bảo trì cho hệ thống điều khiển- Bắt buộc 2. Maintenance of Conventional Instrument– Can Do - Có khả năng bảo trì cho các thiết bị đo/ cảm biến – Bắt buộc 3. Computer skills in Microsoft Word, Excel & Access– Working Knowledge - Có khả năng sử dụng Word/ Excel/Access. 4. A relevant Diploma from technical college in Automation. - Tốt nghiệp chuyên ngành tự động hóa, cơ điện tử. 5. Minimum 3 years oil or petrochemical maintenance experience - Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo trì lọc hóa dầu. 6. Able to communicate English at working level - Có khả năng giao tiếp tiếng anh là lợi thế. 7. Ability to work well in a team as active participant - Có khả năng làm việc nhóm. 8. Is patient and can handle pressure situations - Kiên nhẫn và chịu được áp lực công việc. *** Candidates please send your CV (in English) with the latest photo. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV (có ảnh đính kèm)

Apply Now

Job Details:

PECI Vietnam Ltd
Is this your company? Claim it now!