Jobs in Bien Hoa 102 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
05 August 2019
Job ID: VN8-203
Designer- Nhân Viên Thiết Kế (Ngành Gỗ)
WHAT WE CAN OFFER
  • Professional, dynamic working environment
  • Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
  • Attractive salary
JOB DESCRIPTION

1. Thực hiện bản vẽ chi tiết, rõ ràng phủ hợp với nguyên liệu, thiết bị, máy móc của nhà máy. 2. Thực hiên bản vẽ part – bóc tách chi tiết. 3. Lập bảng BOM nguyên liệu, phụ kiện. 4. Triển khai mẫu và kiểm mẫu theo đúng bản vẽ và ý tưởng thiết kế 5. Cập nhật chỉnh sửa bản vẽ theo yêu cầu. 6. Hỗ trợ kỹ thuật với các bộ phận sản xuất. QUYỀN HẠN 1. Được quyền đề xuất với Trưởng phòng về việc thay đổi, chỉnh sửa bản vẽ nếu thấy không phù hợp với thực tế; 2. Được quyền yêu cầu các phòng ban liên quan cung cấp thông tin để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. 3. Có quyền góp ý, đề xuất sáng kiến xây dựng bộ phận hoạt hộng tốt hơn, hoặc cải tiến năng suất/ chất lượng Sản Phẩm với trưởng phòng 4. Có quyền đề xuất công cụ, dụng cụ để thực hiện công việc. 5. Có quyền yêu cầu cấp trên cung cấp đầy đủ thông tin trước khi triển khai bản vẽ + mẫu mã. 6. Có quyền từ chối nhiệm vụ phát sinh khi xét thấy vượt quá khả năng dẩn đến không hoàn thành.

JOB REQUIREMENTS

1. Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên. 2. Sử dụng thành thạo các phần mềm Auto Card, Solid works, Office, Outlook. 3. Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trở lên ở vị trí tương đương, đặc biệt trong các công ty sản xuất đồ gỗ xuất khẩu. 4. Ngoại ngữ : Tiếng Anh cơ bản, đọc hiểu tải liệu kỹ thuật khách hàng yêu cầu. 5. Chịu được áp lực trong công việc 6. Có ý chí tiến thủ,lắng nghe, tư duy tích cực, trung thực đáng tin cậy, nhanh nhẹn giao tiếp tốt 7. Hòa đồng, chia sẽ công việc, sẵn sàng nhận thêm công việc phát sinh 8. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt


Job Details:

Công Ty TNHH Dewberry (Việt Nam)
Is this your company? Claim it now!