Jobs in Long An 55 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
20 July 2019
Job ID: VN41-98
Trưởng Phòng Kỹ Thuật (May Túi Xách, Ba Lô).
WHAT WE CAN OFFER
  • Du lịch trong và ngoài nước 1 lần/năm
  • Thưởng tháng 13
  • Chăm sóc sức khỏe cao cấp cho bản thân
JOB DESCRIPTION

 Quản lý nhân sự, sắp xếp & bố trí nhân sự thực hiện các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng bên ngoài cũng như khách hàng nội bộ.  Làm việc với khách hàng về thiết kế sản phẩm, tiêu chuẩn của các nguyên vật liệu cấu thành nên sản phẩm, đàm phán về yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm (thiết kế, tiêu chuẩn..)  Kiểm soát & thiết kế công đoạn cho các quá trình tạo sản phẩm  Kiểm soát & lập tiêu chuẩn cho việc sản xuất sản phẩm mẫu, giám sát và kết hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình sản xuất sản phẩm mẫu.  Kiểm soát quá trình chuẩn bị mẫu, đánh giá mẫu & tiếp nhận thông tin và xử lý phản hồi về mẫu từ khách hàng.  Kiểm soát và lập tiêu chuẩn cho việc sản xuất hàng loạt.  Chủ trì họp phát triển sản phẩm mới & bàn giao các thông tin về sản phẩm mới đến các bộ phận liên quan trong công ty.  Giải quyết các sự cố liên quan về kỹ thuật gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm (sự cố về thông số, về nguyên vật liệu,....)  Xây dựng định mức kỹ thuật; Đưa ra các sáng kiến, biện pháp cải tiến và giải quyết sự cố.  Tổ chức thực hiện việc hướng dẫn chuyên môn nghiệp kỷ thuật nghiệp vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng.  Thực hiện các Công việc khác theo chỉ đạo từ BGĐ.

JOB REQUIREMENTS

• Chuyên ngành: Kỹ thuật may, thiết kế thời trang, quản lý sản xuất. • Kinh nghệm: 03 năm trở lên ở vị trí tương đương với ngành may túi xách, ba lô, túi PP. • Kỹ năng khác: Làm việc theo hệ thống (ISO, 5S, LEAN, KAIZEN, BSCI, SQP, ...), có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao, cẩn thận, trung thực, xử lý tình huống, nhạy bén, tính kỹ luật cao, biết tính định mức, lập kế hoạch.


Job Details:

Kim Duc Co., Ltd
Is this your company? Claim it now!