Jobs in Long An 49 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
15 May 2019
Job ID: VN41-59
Trưởng Ca Sản Xuất
WHAT WE CAN OFFER
  • Đào tạo chuyên môn
  • Lương tháng 13, Thưởng thường niên
JOB DESCRIPTION

Nhiệm vụ chính: 1. Quản lý công nghệ: - Giao, nhận ca, chuyển giao/ tiếp nhận thông tin từ ca trước hoặc từ Quản đốc phân xưởng để triển khai. - Tổ chức thực hiện kế họach sản xuất của ca quản lý, hoàn thành các chỉ tiêu: sản lượng, chất lượng, tiêu hao nguyên vật liệu, bao bì, năng lượng. - Kiểm soát việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật về vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu thuộc phạm vi ca quản lý. - Giải quyết các sự cố công nghệ trong thẩm quyền. - Duy trì thực hiện đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hành sản xuất tốt trong ca sản xuất. 2. Quản lý nhân sự: - Phân công, hướng dẫn, kiểm tra các họat động của nhân viên trong ca. - Kiểm tra việc thực hiện các nội quy, quy định của Công ty, Nhà máy, Phân xưởng. - Thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền cho các nhân viên trong ca nắm rõ và thực hiện đúng các chủ trương của Công ty. - Đăng ký ca làm việc, giải quyết nghỉ phép, ốm cho nhân viên và bố trí nhân sự thuộc ca quản lý nhằm đảm bảo hoạt động toàn chuyền. - Xử lý, giải quyết các mâu thuẫn nhân sự phát sinh thuộc thẩm quyền trong ca quản lý. 3. Quản lý thiết bị: - Quản lý việc sử dụng các tài sản, máy móc thiết bị thuộc phạm vi phân xưởng trong ca sản xuất đúng mục đích, tránh hư hao, mất mát. - Giải quyết các sự cố thiết bị trong thẩm quyền. 4. Giải quyết các vấn đề liên quan: - Kiểm soát côn trùng, dịch hại, thủy tinh, hoá chất.. - Ghi nhận đầy đủ các thông tin liên quan trong ca sản xuất, báo cho ca sau tiếp tục theo dõi để báo cáo cho Quản đốc giải quyết. - Phối hợp thử nghiệm vật tư, nguyên liệu sản xuất mới khi được phân công của Quản đốc phân xưởng. - Trực tiếp hoặc tham gia huấn luyện, đào tạo tổ trưởng, nhân viên mới. Hướng dẫn An toàn vệ sinh thực phẩm, An toàn lao động và Phòng cháy chữa cháy theo quy định. - Báo cáo kịp thời với Quản đốc/ Tổng Giám đốc về các công việc phát sinh ngoài giờ hành chính, thay mặt Ban lãnh đạo giải quyết khi có ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo đối với các tình huống phát sinh ngoài giờ hành chính. - Thực hiện kiểm tra và ký xác nhận các biểu mẫu theo quy trình công việc có liên quan

JOB REQUIREMENTS

Trình độ học vấn, kỹ năng, kinh nghiệm: - Có 2 năm kinh nghiệm trở lên - Trình độ Kỹ sư/Cử nhân trở lên chuyên ngành học: Hóa thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Quản lý công nghiệp - Ngoại ngữ: Tiếng Anh (đọc hiểu tài liệu chuyên ngành) - Kỹ năng giải quyết vấn đề, phân tích, tổng hợp, kỹ năng quản lý - Vi tính văn phòng: Microsoft Office, Internet - Khóa đào tạo khác: Quản lý sản xuất, ISO 22000, HACCP, Thực hành 5S - Yêu cầu khác: có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương


Job Details:

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm PAN
Is this your company? Claim it now!