Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
16 June 2021
Job ID: VN33-2016
Kỹ Sư - Engineer for R&D Center
WHAT WE CAN OFFER
  • 13th Month Salary, MBO
  • Company Bus - Ha Noi to Ha Nam and vice versa
  • Laptop for employees
JOB DESCRIPTION

+, For R&D Center - Research and Development lighting LED Module application - Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng ánh sáng của mô-đun - Receive Drawing, specification from customer, perform design sample by AutoCAD/Altium software, Summarize BOM, get material price from Supplier then compare, evaluate and select Supplier - Nhận bản vẽ, thông số kỹ thuật từ khách hàng, tiến hành thiết kế mẫu bằng phần mềm AutoCAD/Altium, tạo BOM, lấy giá nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp, sau đó so sánh giá, đánh giá và chọn nhà cung cấp phù hợp - Prepare material, Process control Specification, check-sheet and send to SMT factory - Chuẩn bị nguyên vật liệu, bảng quản lý công đoạn, check-sheet và gửi đến nhà máy SMT - Monitoring SMT process - Kiểm soát, theo dõi quá trình SMT - Control sample parameter after SMT finish. Ensure shipment follow deadline. Write sample shipment report to customer - Kiểm soát thông số mẫu sau khi kết thúc SMT. Đảm bảo xuất hàng đúng hạn Viết báo cáo xuất hàng gửi tới khách hàng - Write the specification/technical report for customer; - Viết chỉ dẫn kĩ thuật/báo cáo kĩ thuật cho khách hàng; - Write the mass production document; Responsible for all mass production transfer activity - Viết tài liệu về sản xuất đồng loạt cho sản phẩm; Chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động chuyển giao sản xuất hàng loạt - Do other job follow Manager - Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

JOB REQUIREMENTS

- Having knowledge, experience about LED, PCB, SMT, BLU, TV, Semiconductor is an advantage - Có những kiến thức kinh nghiệm về LED, PCB, SMT, BLU, TV, chất bán dẫn là một lợi thế - Can English communication or candidates who can speak Korean is advantage - Good Auto CAD/Altium software skills - Sử dụng tốt phần mềm Auto CAD/Altium - Good MS Office skills - Sử dụng tốt Office - Graduated from universities, majors in: Semiconductor, Eletronics, Mechanics, Electrical and other related majors. - Tốt nghiệp Đại học các ngành như: Bán dẫn, Điện Tử, Cơ Khí, Điện và các ngành liên quan

Apply Now

Job Details:

Seoul Semiconductor Vina
Is this your company? Claim it now!