11 April 2019
Job ID: VN13-5
QC Manager
WHAT WE CAN OFFER
  • Laptop, Nhà công vụ
  • Khám sức khỏe
  • Lương tháng 13, Thưởng Lễ/tết
JOB DESCRIPTION

Mục đích chức danh: 1. Đảm bảo chất lượng từ chất lượng đến thành phẩm theo đúng quy trình 2. Điều phối, phân công, giám sát nhân viên kiểm soát sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu 3. Hướng dẫn, đào tạo nhân viên thực hiện tốt công việc, tuân thủ quy định công ty. Mục tiêu hoàn thành: 1. Đảm bảo chất lượng hệ thống nhà máy 2. Tổ chức và điều phối nhân sự trong ca hợp lý, đảm bảo về chất lượng. 3. Quản lý, giám sát chất lượng dây chuyền hệ thống, kịp thời ngăn chặn các công đoạn không đảm bảo chất lượng. 4. Báo cáo hoạt động bộ phận lên PT BP, TBP, hoặc BGĐ đúng tiến độ, đảm bảo sản phẩm giao hàng đúng hạn, đạt chất lượng yêu cầu. Trách nhiệm và quyền hạn: 1. Chịu trách nhiệm về chất lượng nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm và thành phẩm nhập kho 2. Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo liên quan đến thông số vận hành và cân đo. 3. Chịu trách nhiệm về việc tuân thủ vệ sinh an toàn lao động 4. Chịu trách nhiệm về tổn thất nguyên vật liệu snar xuất và thành phẩm nhập kho do việc theieus kiểm soát. 5. Chịu trách nhiệm thu thập và lưu trữ mẫu nguyên liệu thành phẩm 6. Chịu trách nhiệm thu thập mẫu kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng 7. Chịu trách nhiệm về các số liệu báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng 8. Chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý tiêu chuẩn GMP, HACCP, ISO cho nhà máy VNF. 9. Chịu trách nhiệm nhân sự, giờ công lao động 10. Chịu trách nhiệm nhân viên thuộc quyền thực hiện quy định của công ty. 11. Chịu trách nhiệm về kết quả của nhân viên cấp dưới

JOB REQUIREMENTS

* Trình độ học vấn: tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa học, sinh học, công nghệ thực phẩm, chế biến thủy sản hoặc có chuyên môn cao * Trình độ tin học: văn phòng * Tố chất và thái độ: 1. Điều hành tốt, lập kế hoạch, báo cáo, tổ chức, giám sát, giao tiếp, có khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định trong tình huống khó khan, khả năng đào tạo nhân viên cấp dưới 2. Có lập trường kiên định 3. Có tinh thần trách nhiệm và kỉ luật cao * Kỹ năng: quản lí đội nhóm * Yêu cầu khác: 1. Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương 2. Các khóa học cần được đào tạo: đào tạo hội nhập; đào tạo kĩ năng mềm


Job Details:

Công Ty Cổ Phần Việt Nam Food (Vnf)
Is this your company? Claim it now!