Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
12 September 2019
Job ID: VN30-31886
Uniform Specialist - MM Mega Market District 2
WHAT WE CAN OFFER
  • 12 days full paid leave
JOB DESCRIPTION

- Thu mua nội địa, nước ngoài - Có kiến thức về ngành may - Điền giá npl và Đề xuất tạm ứng mua npl cho đơn hàng. - Đề xuất tạm ứng mua NPL cho Xưởng. - Hoàn tạm ứng cho việc mua hàng. - Làm đơn hàng đặt vải và phụ kiện đề xuất tạm ứng % cho đơn hàng. - Tìm NCC và gia công Phụ kiện cho đơn hàng. - Chốt công nợ Hàng tháng của các ncc mua hàng công nợ. - Làm Thanh toán cho việc mua Hàng Công nợ. - Báo cáo công nợ của các NCC hằng tháng gửi Sếp và kế toán và hối thúc kế toán thanh toán khi đến ngày trả. - Liên hệ NCC để hỏi giá và test mẫu vải nếu có phát sinh đơn hàng - Theo dõi báo cáo hàng nhập kho hàng ngày để bổ sung những npl còn thiếu.

JOB REQUIREMENTS

- Có kinh nghiệm thu mua nguyên phụ liệu và mua hàng trong ngành may mặc đồng phục - Giao tiếp tốt, có thể làm việc và tư vấn hỗ trợ đội sales tư vấn khách hàng sỉ/ lẻ

Apply Now

Job Details:

MM Mega Market Viet Nam
Is this your company? Claim it now!