Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
10 October 2019
Job ID: VN30-35998
SEO Specialist - Digital Marketing
WHAT WE CAN OFFER
  • Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệ theo quy định
  • Môi trường chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động, có cơ hội học hỏi
  • Mức lương phù hợp với năng lực
JOB DESCRIPTION

Job Description: • Scope of work: 60% of SEO, 30% of digital Marketing and 10% other tasks. • Plan and follow Digital Marketing activities including Google, SEM, EDM, SMS and Facebook. … • Maintain product branding on channels to stay connected with customers. • Up-to-date with the latest trend and understand consumer’s insights to deliver best practices • Follow and report the consequences of marketing campaigns • job details will be discussed in the interview • Công việc chính là: 60% về SEO, 30% về Digital Marketing và 10% công việc khác. • Lập kế hoạch và theo dõi các hoạt động Marketing trên Google, SEM, EDM, SMS và Facebook. • Duy trì thương hiệu sản phẩm trên các kênh để gắn kết nhu cầu cần của khách hàng. • Cập nhật xu hướng mới nhất và thấu hiểu người tiêu dùng để cung cấp cho họ thông tin tốt nhất. • Theo dõi và báo cáo kết quả của các chiến dịch Marketing • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm trong phỏng vấn

JOB REQUIREMENTS

Requirement: • Bachelor Degree in Marketing or Similar • Can do every task related with advertising except viral marketing • Have Knowledge of every advertising channel (Google, Facebook so on..) • Priority: who have worked in Clever Ads or advertising companies • Fluency in English and Korean is an advantage • Hard working, ability to work independently and in a team, under high pressure and limited time • Giáo dục: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing hoặc ngành liên quan. • Có thể thực hiện mọi nhiệm vụ liên quan đến quảng cáo ngoại trừ viral Marketing. • Có kiến thức về các kênh quảng cáo • Ưu tiên: những người đã làm việc trong các công ty quảng cáo hoặc Clever Ads • Thành thạo tiếng Anh và tiếng Hàn là một lợi thế • Làm việc chăm chỉ, có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt, dưới áp lực cao và giới hạn về thời gian.

Apply Now

Job Details:

Dongsuh Furniture
Is this your company? Claim it now!