Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
26 March 2020
Job ID: VN30-55833
Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp
WHAT WE CAN OFFER
  • Theo chính sách của công ty
JOB DESCRIPTION

• Về tuyển dụng : - Phụ trách mảng tuyển dụng các vị trí khối văn phòng: hr, marketing, kế toán, trợ lý,… nếu có phát sinh - Hỗ trợ tuyển dụng bộ phận sale • Về mảng C&B : - Chấm công, tính lương cho toàn bộ nhân sự của công ty, gửi cho bộ phận kế toán trước ngày 6 hàng tháng. - Tính thuế TNCN cấn trừ vào lương - Quyết toán thuế TNCN năm cho công ty - Đăng ký người phụ thuộc cho NLĐ trong công ty theo quy định của nhà nước • Về BHXH : - Làm thủ tục đăng ký biến động (nhân sự tăng mới, báo giảm) nhân sự trên cơ quan BHXH cho công ty - Lọc danh sách nhân sự tới hạn đóng BHXH, làm bảng kê tiền đóng gửi kế toán • Về nhân sự : - Tổ chức các hoạt động dã ngoại, các tiệc khen ngợi, sinh nhật… khuyến khích tinh thần làm việc cho nhân viên - Đánh giá thử việc cho nhân viên, soạn HĐLD, ký HĐLĐ với nhân sự khi tới thời hạn - Soạn các quy trình, quy chế, bảng biểu cho công ty - Soạn các quyết định, công văn,… nội bộ công ty

JOB REQUIREMENTS

- Tuyển các vị trí nhân sự đầy đủ và kịp thời - Đảm bảo tính lương gửi bộ phận kế toán trước ngày 6 hàng tháng Lương: từ 12-15 triệu Địa điểm làm việc: Landmark 81

Apply Now

Job Details:

Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Starwin
Is this your company? Claim it now!