Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
31 July 2020
Job ID: VN30-63444
Giám Sát Nâng Hạ
WHAT WE CAN OFFER
  • Lương thưởng hấp dẫn
JOB DESCRIPTION

- Thực hiện an toàn theo các tiêu chuẩn và hướng dẫn của Sarens, về các hoạt động nâng / vận chuyển được giao. - Giám sát và chỉ đạo tài xế lái cẩu, phụ cẩu, ngươi ra hiệu, tài xế xe tải trong suốt quá trình diễn ra công việc. - Thực hiện các hoạt động này phù hợp với hợp đồng, lập kế hoạch, ngăn chặn phát sinh thêm chi phí. - Phấn đấu để cải tiến liên tục hiệu suất của chính mình và của cả nhóm trong suốt dự án. - Trở thành đại sứ của Sarens đối với khách hang, nhà cung cấp, bên thứ ba.

JOB REQUIREMENTS

- EQF cấp 4 (trung học cơ sở), giáo dục kỹ thuật - Giấy chứng nhận an toàn liên quan đến ngành (ví dụ: VCA) - Các khóa đào tạo khác liên quan đến việc hoàn thành đúng vai trò và / hoặc hiệu suất trong Sarens - Kiến thức kỹ thuật liên quan đến cần cẩu và vận chuyển - Yêu cầu tốt ngôn ngữ địa phương và tiếng Anh (nói và viết) - Kiến thức về các gói máy tính hiện tại và được chấp nhận - Kiến thức về các quy định và quy trình về an toàn, sức khỏe, chất lượng và môi trường của Sarens - Kiến thức về pháp luật và hướng dẫn liên quan - Kỹ năng giao tiếp và chỉ đạo nâng cao - Có khả năng điều phối một số hoạt động cùng một lúc. - Kiến thức cơ bản về rủi ro dự án. - Kiến thức chuyên sâu về (de / re) gian lận của cần cẩu, có thể thấy trước và phát hiện những khó khăn với nó. - Kiến thức cơ bản về cơ học và thủy lực. - Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm Giám sát viên nâng hạ tương đương hoặc tối thiểu. 5 năm kinh nghiệm làm rigger/ Slinger/Banksman. - Định hướng khách hàng và dịch vụ, Nhận thức về chất lượng và an toàn, lòng trung thành, tinh thần kinh doanh, nhận thức kinh doanh - Linh hoạt, quyết đoán, hiệu quả / hướng đến mục tiêu, độc lập, giao tiếp, sáng kiến

Apply Now

Job Details:

Công Ty TNHH Sarens Vietnam
Is this your company? Claim it now!