Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
11 June 2021
Job ID: VN33-2010
Chuyên Viên Cơ Điện (Điện/ Tự Động Hóa)
WHAT WE CAN OFFER
  • Thưởng doanh thu tháng, quý, tháng lương thứ 13
  • Đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng, phát triển nhân sự
  • Chế độ nghỉ mát hằng năm
JOB DESCRIPTION

- Thực hiện sửa chữa bảo dưỡng thiết bị và máy móc trong nhà máy và các đơn vị trực thuộc. - Kiểm tra và quản lý tình trạng thiết bị máy móc. - Tham gia thiết kế/ lắp đặt thiết bị mới. - Đánh giá và cải tiến thiết bị trên dây chuyền - Các nhiệm vụ liên quan khác (nếu có)

JOB REQUIREMENTS

- Thực hiện sửa chữa bảo dưỡng thiết bị và máy móc trong nhà máy và các đơn vị trực thuộc. - Kiểm tra và quản lý tình trạng thiết bị máy móc. - Tham gia thiết kế/ lắp đặt thiết bị mới. - Đánh giá và cải tiến thiết bị trên dây chuyền - Các nhiệm vụ liên quan khác (nếu có)

Apply Now

Job Details:

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Is this your company? Claim it now!